• Nav som lærende organisasjon 

   Bay, Ann-Helén; Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Grødem, Anne Skevik; Terum, Lars Inge (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2015)
   Rapporten diskuterer hvordan Nav kan styrkes som en lærende organisasjon. Til grunn for diskusjonen ligger erkjennelsen av at Nav er en stor organisasjon med et svært komplekst oppdrag, noe som gir særlige læringsutfordringer ...
  • Sanksjoner – arbeidslinjas nattside? 

   Hagelund, Anniken; Øverbye, Einar; Hatland, Aksel; Terum, Lars Inge (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Aktive vilkår for mottak av velferdsytelser er en felleseuropeisk trend. Dette innebærer at retten til velferdsytelser betinges av at mottaker deltar i en form for aktivitet, for eksempel arbeid for trygd (workfare), aktiv ...