• Visjonen som brast : Forbrukersamvirkets møbelsatsing 1993-2001 

      Ekberg, Espen; Vatnaland, Jon (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2003)
      Det eksisterer lite forskning som systematisk beskriver og analyserer drivkreftene bak større tapsprosjekter i næringslivet. Denne rapporten tar for seg Forbrukersamvirkets forsøk på å etablere en landsdekkende forbrukereid ...