• Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg 

   Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Hellevik, Ottar; Aars, Jacob (Research report, 2009)
   Rapporten har som formål å analysere effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg i Norge. Basert på analyser av data fra tidligere valg når strykninger var en del av valgordningen, er det ...
  • Frivillig innsats i Noreg 1998-2014 : Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg? 

   Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Selle, Per (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2015)
   Basert på undersøkingar om frivillig innsats frå 1998-2014 analyserer denne rapporten nivået og omfanget av frivillig arbeid i Noreg, samt kva som kjenneteikner dei som deltek. Rapporen viser eit frivilligfelt som er prega ...
  • Getting out the vote : Experiments in voter mobilization among immigrants and natives in Norway 

   Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Matland, Richard E. (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2016)
   This report describes the results of two sets of randomized Get-Out-the-Vote experiments, testing the effectiveness of mail mobilization appeals directed at immigrants as well as SMS text messages directed at both immigrants ...
  • Internettvalg : hva gjør og mener velgerne 

   Segaard, Signe Bock; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo (Research report, 2014)
   Rapporten presenterer funn og resultater fra en evaluering av forsøk med stemmegivning via Internett ved stortingsvalget i 2013. I evalueringen følger vi opp og utdyper noen av de temaene som var gjenstand for evaluering ...
  • Organisasjonene i Hordaland 1999-2009 

   Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Wollebæk, Dag (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2011)
   I denne rapporten studerer vi endringer i det lokale organisasjonslivet i Hordaland de siste 10 årene. Vi legger spesiell vekt på hvilke foreninger som har overlevd og hvilke som har falt fra, sosial og demografisk ...
  • På vei til e-demokratiet? Forsøkene med elektronisk stemmegivning ved kommune- og fylkestingsvalget i 2003 

   Christensen, Dag Arne; Karlsen, Rune; Aardal, Bernt (Research report, 2004)
   Denne rapporten evaluerer forsøkene med elektronisk stemmegivning i Oppdal, Bykle, Larvik og Longyearbyen. Spørsmålet om elektronisk valg settes inn i en bredere debatt om forholdet mellom teknologi og demokrati. I tillegg ...
  • På vei til e-demokratiet? Forsøkene med elektronisk stemmegivning ved kommune- og fylkestingsvalget i 2003 

   Christensen, Dag Arne; Karlsen, Rune; Aardal, Bernt (Research report, 2004)
   Denne rapporten evaluerer forsøkene med elektronisk stemmegivning i Oppdal, Bykle, Larvik og Longyearbyen. Spørsmålet om elektronisk valg settes inn i en bredere debatt om forholdet mellom teknologi og demokrati. I tillegg ...
  • Påvirker det å bli informert om konsekvenser av endringer i stortingvalgordningen velgernes holdninger til den? 

   Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Aardal, Bernt (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Påvirker informasjon om konsekvenser av forslag om å endre stortingsvalgordningen velgernes holdninger til valgordningen? Er endringsvilligheten større blant velgere som «taper» med den nåværende valgordningen? Spørsmålene ...
  • Personvalg ved stortingsvalg : Konsekvenser av en endring av personvalgreglene ved stortingsvalg 

   Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune; Saglie, Jo (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2014)
   Formålet med rapporten er å vurdere effekten av en eventuell innføring av personvalg ved stortingsvalg. Først vurderes dette med utgangspunkt i tidligere forskning på, og erfaringer med, personvalgordninger. Dernest ...
  • Personvalg ved stortingsvalg? 

   Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune; Saglie, Jo (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Denne artikkelen vurderer effekten av en eventuell innføring av reelt personvalg ved stortingsvalg. Utgangspunkt er tidligere forskning og simuleringer basert på data fra norske valg. Vi ser dels på mulige effekter på ...
  • Ung frivillighet i Norge : Endring og kontinuitet i unges frivillige engasjement 1998-2009 

   Aars, Jacob; Nordø, Åsta Dyrnes; Wollebæk, Dag; Christensen, Dag Arne (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2011)
   Rapporten presenterer utviklingen i unges frivillige innsats og medlemsaktivitet over en tiårsperiode. For å få et så nyansert bilde som mulig, har både individdata blitt brukt gjennom befolkningsundersøkelsene, i tillegg ...
  • Valgdeltagelsen ved kommunestyrevalget 2011 

   Christensen, Dag Arne; Arnesen, Sveinung; Ødegård, Guro; Bergh, Johannes (Research report, 2013)
   Hvordan kan nivået på valgdeltagelsen i 2011 forklares? Hvordan kan vi forklare forskjeller i deltagelse mellom kommuner og mellom grupper av stemmeberettigede? Den internasjonale litteraturen spenner over et stort omfang ...
  • Voter Mobilisation in a High-Turnout Context: Get Out the Vote Experiments in the 2017 Norwegian Parliamentary Election 

   Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Matland, Richard (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2018)
   What can be done to increase voter participation in elections? One possibility is to contact voters individually and try to get them to the polls. This report contains results from several experiments with “Get Out the ...
  • When is a Reminder Enough? Text Message Voter Mobilization in a European Context 

   Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Matland, Richard E. (Peer reviewed; Journal article, 2019)