• Omorganisering og nye stønadsreformer i arbeidslinjas tegn 

   Stjernø, Steinar; Hatland, Aksel (Chapter, 2020)
  • Sanksjoner – arbeidslinjas nattside? 

   Hagelund, Anniken; Øverbye, Einar; Hatland, Aksel; Terum, Lars Inge (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Aktive vilkår for mottak av velferdsytelser er en felleseuropeisk trend. Dette innebærer at retten til velferdsytelser betinges av at mottaker deltar i en form for aktivitet, for eksempel arbeid for trygd (workfare), aktiv ...
  • Velferdsstaten fra krise til konsolidering 

   Hatland, Aksel (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Omkring 1980 tolket mange forskere og samfunnsøkonomer utviklingen i de vestlige velferdsstatene som at det gikk mot en alvorlig krise. Hovedelementer i kritikken var at kostnadsveksten var ute av kontroll, og at ...