• Fritid for alle? Kommunal politikk for inkludering av barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter 

   Myksvoll, Thomas M.; Arnesen, Daniel; Erdvik, Irina Burchard (Rapport – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2023)
   Organiserte fritidsaktiviteter er en viktig del av barn og ungdoms liv i Norge. Nasjonale myndigheter, og frivillige organisasjoner selv, ser på deltakelse i slike aktiviteter som viktig for at unge skal utvikle felleskap, ...
  • Frivillig innsats i norsk eldreomsorg – politikk og praksis 

   Trætteberg, Håkon Solbu; Myksvoll, Thomas M.; Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal; Eimhjellen, Ivar (Rapport – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2024)
   Denne rapporten handler om frivillig innsats i kommunenes eldretjenester. Slik innsats kan organiseres av frivillige organisasjoner og frivilligsentraler eller av kommunene selv. At kommunene selv påtar seg oppgaven med å ...
  • Følgeforskning og evaluering av forsøk med fritidskortordninger: Sluttrapport 

   Arnesen, Daniel; Bjørnarå, Helga Birgit; Myksvoll, Thomas M. (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2022)
   Denne rapporten inngår som sluttrapport i følgeforskning og evaluering av forsøk med fritidskortordninger. Evalueringen ble gjennomført i perioden fra 2020 til 2022, og omfatter også to tidligere delrapporter. Formålet med ...
  • Kunnskap om virkning og drift av utstyrssentraler. Delrapport 2: Bruk og merverdi 

   Erdvik, Irina Burchard; Bjørnarå, Helga Birgit; Ervik, Rune; Myksvoll, Thomas M.; Enjolras, Bernard (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2023)
   Denne delrapporten fra forskningsprosjektet «Kunnskap om virkning og drift av utstyrssentraler» undersøker bruken og merverdien av utstyrssentraler. Disse sentralene tilbyr gratis lån av utstyr til sport og friluftsliv, ...