• Arbeidsmarkedet for akademikere 

   Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål; Torp, Hege (Research report, 2004)
   Andelen av alle sysselsatte med akademisk utdanning har økt med 60 prosent i løpet av de siste 10 årene. 27 prosent av økningen kan forklares ved endringer i næringsstrukturen, mens hele 73 prosent kan forklares ved økt ...
  • Are new work practices and new technologies biased against immigrant workers? 

   Rosholm, Michael; Røed, Marianne; Schøne, Pål (Peer reviewed; Journal article, 2013)
   Purpose – To analyse if introduction of new technologies and work practices are negatively related to the employment opportunities of immigrants. Design/methodology/approach – A representative plant level panel survey ...
  • Bidrag og belønning : Om innvandrere i det norske arbeidsmarkedet 

   Kolsrud, Dag; Røed, Marianne; Schøne, Pål; von Simson, Kristine (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2016)
   I løpet av de siste tretti årene har andelen av befolkningen med innvandrerbakgrunn økt fra ca. 3 til ca. 16 prosent. Denne utviklingen har selvsagt påvirket arbeidsstyrkens sammensetning med hensyn til kulturell bakgrunn, ...
  • Effekter av innvandring i arbeidsmarkedet – en norsk kontekst 

   Røed, Marianne (Research report, 2005)
   Temaet for denne rapporten er effekter av arbeidsinnvandring på lønns- og sysselsettingsutviklingen i mottakerlandet. Hvilke forhold påvirker hvordan effektene av innvandring blir for arbeidsstyrken i gjennomsnitt? Hvilke ...
  • Family Matters: The Impact of National Policies on Asylum Destinations 

   Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne; Schøne, Pål (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   In political and academic debates, a knowledge gap exists regarding the impact of different strands of national policies on the number of asylum arrivals. This article analyzes the effects of policy reforms on the distribution ...
  • Flyktningers deltagelse i arbeid og utdanning, før og etter introduksjonsordningen 

   Røed, Marianne; Schøne, Pål; Umblijs, Janis (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
   For å gi flyktninger grunnleggende kompetanse, og dermed en mer solid basis for å delta i arbeid og utdanning, startet myndighetene i 2004 introduksjonsordningen for flyktninger. Dette er et to- til treårig heltids ...
  • Forske eller administrere : Hva lønner seg? Lønn og karriereutvikling for ansatte i universitets- og høgskolesektoren 

   Røed, Marianne; Schøne, Pål (Research report, 2003)
   Rapporten analyserer lønnsutviklingen i perioden 1991-2001 for saksbehandlere/utredere med høyere utdanning som er ansatt i universitets- og høgskolesektoren i staten. Hensikten er å beskrive hvordan lønnsutviklingen har ...
  • Forskernes plass i den norske lønnsfordelingen 

   Røed, Marianne; Schøne, Pål (Research report, 2004)
   I denne rapporten analyserer vi lønnsutviklingen for forskere og undervisningspersonell innen den statlige universitets- og høgskolesektoren, og andre statlige institusjoner i Norge med vitenskapelige stillinger. Hensikten ...
  • Forskning eller høy lønn? Lønnsutviklingen for norske forskere 1997–2003 

   Røed, Marianne; Schøne, Pål (Research report, 2005)
   I denne rapporten studerer vi lønnsutviklingen for forskere ansatt i privat og offentlig sektor, fra og med 1997 til og med 2003. Hensikten er å gi en beskrivelse av disse gruppenes lønn med hensyn til nivå, spredning og ...
  • Immigration and native investments in human capital 

   Røed, Marianne; Schøne, Pål (Peer reviewed; Journal article, 2013)
  • Impact of Immigration on Inhabitants' Educational Investments 

   Røed, Marianne; Schøne, Pål (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   We examine whether immigration into the labour market of the building and construction (BaC) industry affects enrolment in vocational programmes that teach the skills required in this industry. Results suggest that a higher ...
  • Labor market competition with immigrants and political polarization 

   Finseraas, Henning; Røed, Marianne; Schøne, Pål (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • Labour immigration and union strength 

   Finseraas, Henning; Røed, Marianne; Schøne, Pål (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Is labour mobility in the European Union a threat to the strength of unions? We argue that the combination of cheap labour, workforce heterogeneity and low unionisation among labour immigrants is a potential challenge for ...
  • Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2019 

   Umblijs, Janis; Østbakken, Kjersti Misje; Røed, Marianne (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2021)
   Denne rapporten presenterer analyser av lønnsutviklingen for høyt utdannede i perioden 2004–2019. Hensikten er å gi en beskrivelse av lønnsnivået og -utviklingen for forskere i offentlig og privat sektor i perioden og å ...
  • Lønns- og karriereutvikling for kvinner og menn i Kriminalomsorgen 

   Røed, Marianne; Schøne, Pål (Research report, 2005)
   Denne rapporten presenterer analyser av lønns- og karriereutvikling for kvinner og menn i Kriminalomsorgen. Alle analysene er basert på grunnlagsdataene til SSBs Lønnsstatistikk. Analyseperioden er 1997-2003.Resultatene ...
  • Lønnsutviklingen for funksjonærer i offentlig og privat sektor 1997–2001 

   Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål (Research report, 2004)
   I denne rapporten sammenliknes lønnsutviklingen for funksjonærer i industrien og funksjonærer i statlig sektor. Analyseperioden er 1997-2001. Nivået på gjennomsnittslønnen for funksjonærer i staten er lavere enn nivået på ...
  • Omfang av arbeidsmarkedstiltak : Betyr det noe? 

   Schøne, Pål; Dale-Olsen, Harald; Røed, Marianne (Research report, 2006)
   Hensikten med denne rapporten har hovedsakelig vært å diskutere og analysere omfanget av den aktive arbeidsmarkedspolitikken for ordinære jobbsøkere. Det vil si at vi har studert sammenhengen mellom effektiviteten i de ...
  • Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows 

   Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne; Schøne, Pål (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   In 2015 Europe experienced an almost unprecedented number of asylum arrivals. The result was a revitalization of both the political and academic debates on the relationship between asylum policies and arrivals. In this ...
  • Tilrettelegging for integrering av flyktninger i Norge. Organisering, tiltak og erfaringer 

   Brekke, Jan-Paul; Damsa, Dorina; Evertsen, Kathinka Fossum; Hansen, Vibeke Wøien; Liden, Hilde; Paasche, Erlend; Rogne, Adrian Farner; Røed, Marianne; Trætteberg, Håkon Solbu (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2024)
   Hvordan kan norske myndigheter best legge til rette for integrering av flyktninger? De siste årene har norske kommuner måttet finne løsninger som passer til stadig nye grupper flyktninger. Denne studien viser hvor man ...
  • Virkninger av arbeidsinnvandring – en kunnskapsoversikt. 

   Røed, Marianne; Schøne, Pål (Research report, 2007)
   I denne rapporten går vi igjennom sentrale bidrag til den internasjonale forskningslitteraturen om effekter av innvandring på lønns- og sysselsettingsutviklingen i mottakerlandene. Hensikten er å belyse hvordan innvandring ...