Recent Submissions

  • Private and Public Welfare Providers: What are the Implications for Citizenship Roles? 

    Trætteberg, Håkon Dalby (Working paper, 2013)
    Universal social services have been, and are, a hallmark of the Scandinavian welfare model. This includes public financing as well as public provision of the services. Public financing of universal services is still an ...
  • Næringslivets velferdspolitiske rolle. 

    Gulbrandsen, Trygve Jens (Lecture, 2008)
    Hvorfor er det interessant å diskutere næringslivets velferdspolitiske rolle nå? 1. Det synes å ha blitt vanligere at private bedrifter tilbyr sine ansatte rettigheter og velferdstjenester som går utover det offentlige ...