Show simple item record

dc.contributor.authorHagelund, Anniken
dc.contributor.authorØverbye, Einar
dc.contributor.authorHatland, Aksel
dc.contributor.authorTerum, Lars Inge
dc.date.accessioned2017-11-22T09:36:04Z
dc.date.available2017-11-22T09:36:04Z
dc.date.created2016-03-04T11:37:14Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationTidsskrift for velferdsforskning. 2016, 19 (1), 24-43.
dc.identifier.issn0809-2052
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2467507
dc.description.abstractAktive vilkår for mottak av velferdsytelser er en felleseuropeisk trend. Dette innebærer at retten til velferdsytelser betinges av at mottaker deltar i en form for aktivitet, for eksempel arbeid for trygd (workfare), aktiv jobbsøking eller kvalifiserende aktiviteter i form av kurs og opplæring. Slike aktiveringskrav presenteres ofte som tiltak for å øke stønadsmottakerens humankapital og skal slik sett bidra til økt grad av selvhjulpenhet og selvstendighet. Disse aktive vilkårene krever eksistensen av et sanksjonsregime myntet på de brukerne som ikke oppfyller kravene. Slike sanksjonsregimer består av tre elementer: et informasjonssystem, et advarselssystem og et iverksettingssystem. Med utgangspunkt i en oversikt over handlingsrommet for sanksjoner i det norske trygde- og sosialhjelpssystemet, og empiriske studier av dette, viser vi hvordan sanksjonsregimet varierer fra ytelse til ytelse, blant annet med hensyn til formell institusjonalisering, kompleksitet og rom for skjønn. Avslutningsvis argumenterer vi for at kunnskap om hvordan sanksjonsregimer er utformet og praktiseres er viktig både fra et teoretisk og et praktisk perspektiv, og vi skisserer aktuelle problemstillinger for videre forskning.
dc.language.isomis
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/tidsskrift_for_velferdsforskning/2016/01/sanksjoner_arbeidslinjas_nattside
dc.titleSanksjoner – arbeidslinjas nattside?
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.source.pagenumber24-43
dc.source.volume19
dc.source.journalTidsskrift for velferdsforskning
dc.source.issue1
dc.identifier.doi10.18261/issn.2464-3076-2016-01-02
dc.identifier.cristin1342198
cristin.unitcode7437,0,0,0
cristin.unitnameInstitutt for samfunnsforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record