Show simple item record

dc.contributor.authorFriberg, Jon Horgen
dc.contributor.authorMidtbøen, Arnfinn Haagensen
dc.date.accessioned2018-03-02T09:59:19Z
dc.date.available2018-03-02T09:59:19Z
dc.date.created2017-02-02T15:25:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationNorsk sosiologisk tidsskrift. 2017, 1 (1), 5-14.
dc.identifier.issn2535-2512
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2488245
dc.description.abstractIntegrasjon av innvandrere har vokst fram som en av de største sosiale, økonomiske og politiske utfordringene i dagens Norge. Innvandringens langsiktige konsekvenser vil imidlertid langt på vei avgjøres av hvordan det går med deres etterkommere. Spørsmålet om etterkommernes skjebne handler ikke bare om deres egne muligheter til livsutfoldelse – det handler også om hva slags samfunn Norge vil være i framtiden. Om den norske samfunnsmodellen og de verdiene og spillereglene den er tuftet på er bærekraftige i møte med økt innvandring, vil avhenge av hvordan innvandrernes barn tilpasser seg og inkluderes i denne modellen. Dette temanummeret – som også er første nummer av det nyoppstartede Norsk sosiologisk tidsskrift – er viet dette viktige spørsmålet.
dc.language.isonob
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/2017/01/innvandrernes_etterkommere_teoretiskeog_komparative_persp
dc.titleInnvandrernes etterkommere: Teoretiske og komparative perspektiver
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber5-14
dc.source.volume1
dc.source.journalNorsk sosiologisk tidsskrift
dc.source.issue1
dc.identifier.doi10.18261/issn.2535-2512-2017-01-01
dc.identifier.cristin1446291
cristin.unitcode7437,0,0,0
cristin.unitnameInstitutt for samfunnsforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record