Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKitterød, Ragni Hege
dc.contributor.authorHalrynjo, Sigtona
dc.date.accessioned2019-07-31T06:36:46Z
dc.date.available2019-07-31T06:36:46Z
dc.date.created2019-06-25T11:41:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationTidsskrift for kjønnsforskning. 2019, 43 (2), 71-89.
dc.identifier.issn0809-6341
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2606776
dc.description.abstractEn viktig målsetting med fedrekvoten i foreldrepengeordningen har vært å fremme en jevnere fordeling av familie- og yrkesarbeidet blant foreldre. Både i den offentlige debatten og blant forskere har det vært en klar forventning om at fedrekvoten skal bidra til større likestilling hjemme og ute. Studier av fedrekvotereformer i Norge viser imidlertid ikke klare effekter for de første som er omfattet av reformene. Dette gjelder både innføringen av kvoten i 1993 og utvidelsen fra seks til ti uker i 2009. Vi diskuterer hvordan disse resultatene kan forstås. Vi argumenterer for at fleksibiliteten i foreldrepengeordningen kan bidra til å forklare hvorfor studiene avdekker få likestillingseffekter. Far kan fortsatt ta permisjon på måter som ikke fremmer en jevnere arbeidsdeling. Videre kan det ha betydning at far ikke har selvstendige fedrekvoterettigheter ettersom par der mor har lav/ingen inntekt ikke er omfattet av reformene. Endelig kan samspillet med andre deler av familiepolitikken og med kjønnsforskjeller i arbeidsmarkedet ha betydning.
dc.language.isomis
dc.subjectArbeidsdeling
dc.subjectDivision of labour
dc.subjectForeldrepermisjon
dc.subjectParental leave
dc.subjectFamiliepolitikk
dc.subjectFamily policy
dc.subjectFedrekvote
dc.subjectFather's quota
dc.titleMer likestilling med fedrekvote? Naturlige eksperimenter i norsk kontekst
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.description.versionpublishedVersion
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200
dc.subject.nsiVDP::Social sciences: 200
dc.source.pagenumber71-89
dc.source.volume43
dc.source.journalTidsskrift for kjønnsforskning
dc.source.issue2
dc.identifier.doi10.18261/issn.1891-1781-2019-02-02
dc.identifier.cristin1707511
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 236926
dc.relation.projectBarne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet: CORE 10212
cristin.unitcode7437,0,0,0
cristin.unitnameInstitutt for samfunnsforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel