Show simple item record

dc.contributor.authorCools, Sara
dc.contributor.authorSchøne, Pål
dc.date.accessioned2019-08-15T06:35:27Z
dc.date.available2019-08-15T06:35:27Z
dc.date.created2019-04-29T17:03:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationTidsskrift for samfunnsforskning. 2019, 60 (2), 140-165.
dc.identifier.issn0040-716X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2608358
dc.description.abstractTil tross for en voksende litteratur om hvordan barn av ikke-vestlige innvandrere i Norge gjør det i arbeidslivet, sammenliknet med barn av norskfødte foreldre, finnes det begrenset med kvantitativ forskning om hvordan slike forskjeller utspiller seg helt i toppen av utdanningsfordelingen: Hvilken betydning har innvandrerbakgrunn for dem som har fullført en mastergrad? Vi studerer ansettelser, timelønn og årsinntekt for denne spesielle gruppen i Norge, med spesielt fokus på å holde formelle kvalifikasjoner konstant. Hvordan gjør de det, sammenlignet med like høyt utdannede som har norskfødte foreldre? Vi finner at masterutdannede norskfødte med innvandrerforeldre har lavere sysselsetting og årsinntekt – men høyere timelønn i snitt – enn masterutdannede med norskfødte foreldre. Forskjellen i timelønn, som i utgangspunktet kun gjelder blant kvinner, snus til å bli negativ så snart vi kontrollerer for studieretning. Blant dem som har fullført mastergraden ved en av de store utdanningsinstitusjonene i Norge er imidlertid forskjellene etter innvandrerbakgrunn langt mindre, og ikke statistisk signifikante når det gjelder ansettelse og årsinntekt. Men også i dette utvalget har menn med innvandrerbakgrunn lavere timelønn enn menn fra majoriteten, og dette gapet består selv etter å ha kontrollert for studieinstitusjon og karakterer i høyere utdanning. Gode karakterer i høyere utdanning er – som ventet – forbundet med høyere sysselsetting, timelønn og årsinntekt, men det er ikke systematiske forskjeller i betydningen av karakterer etter innvandrerbakgrunn
dc.language.isonob
dc.titleOvergang fra utdanning til arbeid blant høyt utdannede etterkommere av innvandrere
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber140-165
dc.source.volume60
dc.source.journalTidsskrift for samfunnsforskning
dc.source.issue2
dc.identifier.doi10.18261/issn.1504-291X-2019-02-02
dc.identifier.cristin1694621
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 247724
cristin.unitcode7437,0,0,0
cristin.unitnameInstitutt for samfunnsforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record