Show simple item record

dc.contributor.authorKitterød, Ragni Hege
dc.contributor.authorPedersen, Axel West
dc.date.accessioned2020-08-25T07:59:09Z
dc.date.available2020-08-25T07:59:09Z
dc.date.created2020-08-24T10:56:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationTidsskrift for samfunnsforskning. 2020, 61 (3), 199-221.
dc.identifier.issn0040-716X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2673795
dc.description.abstractI Norge, som i mange andre land, får kvinner gjennomgående vesentlig lavere pensjon enn menn. Det norske pensjonssystemet har flere elementer som bidrar til å redusere dette kjønnsgapet, som omsorgsopptjening blant småbarnsforeldre og arv av pensjonsrettigheter etter avdød ektefelle, men disse ordningene innebærer økonomisk subsidiering av par med en tradisjonell, kjønnet fordeling av yrkesarbeidet. Et alternativt virkemiddel, som har vært diskutert i Norge, og som finnes i ulike varianter i andre land, er å innføre en form for deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Pensjonsreformen kan ha gjort slike ordninger mer relevante, men vi vet lite om befolkningens holdninger til dette. Basert på en survey fra 2017 (N=3 080) finner vi at både argumenter for og imot slike ordninger har støtte i befolkningen, og at reaksjonene varierer med spørsmålsformulering og kontekst. Oppslutningen om deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller er klart større blant kvinner enn menn og større blant gifte enn blant samboende og enslige. Kvinner i par med en tradisjonell arbeidsdeling er mer positive enn kvinner i likestilte par, mens mønsteret er motsatt for menn. Oppslutningen øker med utdanningsnivå, mens vi ikke finner klare forskjeller etter alder. Variasjonen i oppslutning følger bare delvis den politiske høyre-venstreaksen og dermed tradisjonelle familiepolitiske skillelinjer.
dc.language.isomis
dc.titleDeling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Hva sier opinionen?
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber199-221
dc.source.volume61
dc.source.journalTidsskrift for samfunnsforskning
dc.source.issue3
dc.identifier.doi: https://doi.org/10.18261/issn.291X-2020-03-01
dc.identifier.cristin1824740
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 238202
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record