Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEvensen, Miriam
dc.contributor.authorKitterød, Ragni Hege
dc.contributor.authorTeigen, Mari
dc.date.accessioned2024-03-05T07:22:57Z
dc.date.available2024-03-05T07:22:57Z
dc.date.created2023-09-27T13:26:14Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationSøkelys på arbeidslivet. 2023, 40 (2), 1-18.
dc.identifier.issn1504-8004
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3120981
dc.description.abstractFordelingen av foreldrepermisjon mellom kvinner og menn er mye debattert, men det har hittil vært sparsomt med undersøkelser av hvordan mødre og fedre oppfatter ulike delingsmodeller og hvordan eventuelle forskjeller kan forklares. Vi har undersøkt oppfatninger blant mødre og fedre med barn under 20 år, samt hvordan holdninger til permisjonslengde samvarierer med demografiske og sosioøkonomiske kjennetegn og holdninger til likestilling. Vi finner at det er stor oppslutning blant både fedre og mødre om at deler av foreldrepermisjonen bør forbeholdes far, men fedre ønsker oftere enn mødre en todelt ordning. I syn på foreldrepermisjon kan fedre altså betraktes som mer likestillingsorienterte enn mødre, til tross for at menn generelt er mindre likestillingsorienterte enn kvinner.
dc.description.abstractMild tvang, bred oppslutning: En analyse av holdning til deling av foreldrepermisjonen blant fedre og mødre
dc.language.isonob
dc.titleMild tvang, bred oppslutning: En analyse av holdning til deling av foreldrepermisjonen blant fedre og mødre
dc.title.alternativeMild tvang, bred oppslutning: En analyse av holdning til deling av foreldrepermisjonen blant fedre og mødre
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber1-18
dc.source.volume40
dc.source.journalSøkelys på arbeidslivet
dc.source.issue2
dc.identifier.doi10.18261/spa.40.2.4
dc.identifier.cristin2179432
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 315357
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel