Show simple item record

dc.contributor.authorGrødem, Anne Skevik
dc.contributor.authorKitterød, Hege
dc.date.accessioned2024-03-06T06:51:36Z
dc.date.available2024-03-06T06:51:36Z
dc.date.created2023-11-21T11:10:03Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationTidsskrift for samfunnsforskning. 2023, 64 (4), 339-363.
dc.identifier.issn0040-716X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3121167
dc.description.abstractLengre yrkeskarrierer og økt sysselsetting blant eldre er et viktig politisk mål, men dette gjenspeiles ikke nødvendigvis i arbeidsgiveres holdninger og praksis. Mange eldre møter barrierer på arbeidsmarkedet, særlig når de søker nyjobb. Dermed er det viktig å forstå hvorfor ledere er skeptiske til å ansette eldre. I denne artikkelen undersøker vi sammenhengen mellom ulike typer av holdninger som ledere har til eldre arbeidstakere, og ved hvilken alder de nøler med å innkalle en kvalifisert søker til intervju, her kalt Alder for skepsis til intervju. Analysene er basert på Norsk seniorpolitisk barometer 2021, der om lag 1200 ledere i private og offentlige virksomheter ble intervjuet. Ledere med positive oppfatninger av eldre arbeidstakere oppgir gjennomgående en høyere Alder for skepsis til intervju enn de med negative holdninger. Det er særlig ledere med svært negative holdninger som oppgir en lavere Alder for skepsis til intervju. Disse utgjør gjerne relativt få. Blant holdningene som har stor betydning, finner vi både stereotypiske forestillinger om eldre, og mer smaksbasert/affektiv alderisme. Funnene tyder på at hvis vi skal nå målet om lengre yrkeskarrierer, må vi konfrontere lederes forestillinger om hva som kjennetegner eldre arbeidstakere, og dessuten øke innsatsen mot smaksbasert diskriminering.
dc.description.abstractFor gammel til jobbintervju? Betydningen av lederes holdninger til eldre arbeidstakere for når de mener en søker er for gammel til å innkalles til intervju.
dc.language.isonob
dc.titleFor gammel til jobbintervju? Betydningen av lederes holdninger til eldre arbeidstakere for når de mener en søker er for gammel til å innkalles til intervju.
dc.title.alternativeToo old for a job interview? The importance of managers' attitudes towards older workers for when they think an applicant is too old to be invited to an interview
dc.title.alternativeFor gammel til jobbintervju? Betydningen av lederes holdninger til eldre arbeidstakere for når de mener en søker er for gammel til å innkalles til intervju
dc.title.alternativeFor gammel til jobbintervju? Betydningen av lederes holdninger til eldre arbeidstakere for når de mener en søker er for gammel til å innkalles til intervju.
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber339-363
dc.source.volume64
dc.source.journalTidsskrift for samfunnsforskning
dc.source.issue4
dc.identifier.doi10.18261/tfs.64.4.3
dc.identifier.cristin2199420
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 301296
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record