• Hatefulle ytringer. Delrapport 1: Forskning på art og omfang. 

      Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2016)
      De siste årene har hatefulle ytringer på internett fått økt oppmerksomhet i den offentlige debatten. Det finnes imidlertid foreløpig lite forskningsbasert kunnskap om hatefulle ytringer i norsk sammenheng. Denne rapporten ...