• Frivillige aktørers roller i områdesatsinger: En kunnskapsoversikt 

      Eimhjellen, Ivar; Solbu Trætteberg, Håkon; Mjelde, Hilmar; Espegren, Astrid (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2022-01)
      I denne rapporten har vi, basert på en gjennomgang av eksisterende litteratur og policydokumenter som var publisert frem til våren 2021, gitt en statusoppdatering om kunnskap om følgende forskningsspørsmål om frivillige ...