• Hatefulle ytringer på internett. Omfang, forebygging og juridiske grenser 

      Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun; Wessel-Aas, Jon (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2016)
      Denne rapporten handler om hatefulle ytringer og hatkriminalitet på internett. Rapporten inneholder en juridisk redegjørelse for gjeldende rett med hensyn til strafferettslig vern mot hatefulle ytringer, en gjennomgang av ...