• Næringslivets velferdspolitiske rolle. 

      Gulbrandsen, Trygve Jens (Lecture, 2008)
      Hvorfor er det interessant å diskutere næringslivets velferdspolitiske rolle nå? 1. Det synes å ha blitt vanligere at private bedrifter tilbyr sine ansatte rettigheter og velferdstjenester som går utover det offentlige ...