Recent Submissions

 • Ytringsfrihet i akademia 

  Strømme, Vidar (Rapport;2020:14, Research report, 2020)
  Den rettslige ytringsfriheten som gjelder generelt i vårt samfunn, er gitt et enda sterkere vern i akademia. I universitets- og høyskoleloven er det bestemt at slike institusjoner skal «fremme og verne akademisk ...
 • Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Oslo 

  Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2020)
  Denne rapporten tar utgangspunkt i den nasjonale holdningsundersøkelsen Integreringsbarometeret 2020, men den ser spesielt på holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Oslo. Vi har stilt de samme spørsmålene ...
 • Atypisk arbeid i Norge, 1995–2018 : Omfang, arbeidstakervelferd og overgangsrater 

  Strøm, Marte; von Simson, Kristine (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2020)
  Denne rapporten studerer omfanget av og kvaliteten på atypisk arbeid i norsk økonomi i perioden 1995–2018. Tilknytningsformene vi undersøker, er selvstendig oppdragstakere, midlertidig ansatte og ansatte i vikarbyrå, med ...
 • Eldre arbeidstakere med ny teknologi. Kommunikasjon og motivasjon i arbeidslivet under koronatiltakene 

  Grødem, Anne Skevik (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2020)
  Den globale koronapandemien førte våren 2020 til strenge smitteverntiltak i Norge. Et viktig tiltak var at skoler og barnehager ble stengt i en periode, og at arbeidstakerne som hadde mulighet til å jobbe hjemmefra, ble ...
 • Union Density Effects on Productivity and Wages 

  Barth, Erling; Bryson, Alex; Dale-Olsen, Harald (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  We exploit changes in tax subsidies for union members in Norway to identify the effects of changes in firm level union density on productivity and wages. Increased deductions in taxable income for union members led to ...
 • Valgkampstudien 2017. Frafall, vekting og representativitet 

  Fladmoe, Audun (Research report, 2020)
 • Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet 

  Segaard, Signe Bock (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2020)
  Hvor mye «goodwill» i form av legitimitet og folkets tillit har lokaldemokratiet, dets aktører og institusjoner egentlig å gå på? I denne rapporten belyser vi, ved hjelp av forskjellige perspektiver og et omfattende ...
 • Frivillighet i en storby: Kommune og frivillig sektor i Oslo 

  Arnesen, Daniel (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
  Denne rapporten undersøker samspillet mellom kommune og frivillighet i Oslo. En sterk, levende og uavhengig frivillig sektor er viktig for et godt bysamfunn. Frivilligheten gir innbyggerne muligheter til å utfolde seg ...
 • Hvilken valgordning får flest velgere til å stemme? Om sammenhengen mellom valgordninger og valgdeltakelse. (Vedlegg til NOU 2020:6) 

  Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle (, Research report, 2020)
  Notatet er tatt inn som vedlegg til NOU 2020:6 "Frie og hemmelige valg : ny valglov", side 466 - 477. https://www.regjeringen.no/contentassets/0516829ddd434b86880c80e9ceec0281/no/pdfs/nou202020200006000dddpdfs.pdf
 • Personvalg ved stortingsvalg: Konsekvenser av ulike valgordninger. (Vedlegg til NOU 2020:6) 

  Bergh, Johannes; Saglie, Jo (Research report, 2018)
  Notatet er tatt inn som vedlegg til NOU 2020:6 "Frie og hemmelige valg : ny valglov", side 454 - 465. https://www.regjeringen.no/contentassets/0516829ddd434b86880c80e9ceec0281/no/pdfs/nou202020200006000dddpdfs.pdf
 • Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant økonomer: Likestilte idealer - kjønnsskjeve mønstre 

  Halrynjo, Sigtona; Fekjær, Silje Bringsrud (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2020:9, Research report, 2020)
  I denne rapporten undersøker vi likestillingsidealer og likestillingspraksis blant økonomer. Rapporten bygger på en spørreskjemastudie gjennomført høsten 2019, med svar fra 2046 økonomer med mastergrad. Vi finner liten ...
 • Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge. Integreringsbarometeret 2020 

  Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun; Wollebæk, Dag (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2020)
  Integreringsbarometeret er den mest omfattende undersøkelsen av holdninger til innvandring og integrering i Norge. Dette er den niende i rekken og den andre som er gjennomført ved Institutt for samfunnsforskning. Basert ...
 • Årsmelding 2007 

  Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2008:1, Report, 2008)
 • Årsmelding 2002 

  Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2003:1, Report, 2003)
 • Årsmelding 2006 

  Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2007:1, Research report, 2007)
 • Årsmelding 2004 

  Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2005:1, Report, 2005)
 • Årsmelding 2003 

  Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2004:1, Report, 2004)
 • Årsmelding 2008 

  Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2009:1, Report, 2009)
 • Årsmelding 2005 

  Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2006:1, Report, 2006)
 • Årsmelding 2000 

  Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2001:1, Report, 2001)

View more