Now showing items 1-20 of 299

  • Actual and Preferred Working Time : Regulations, incentives and the present debate on working time in Norway. 

   Torp, Hege; Barth, Erling (Research report, 2001)
   I internasjonal sammenheng har Norge en meget høy sysselsettingsrate. I følge den komparative studien Employment Options of the Future, som ble gjennomført i 16 europeiske land i 1998, er sysselsettingsraten (for personer ...
  • Aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp: Delrapport 1 

   Lidén, Hilde; Trætteberg, Håkon Solbu (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
   Fra 1. januar 2017 har alle kommuner vært pålagt å innføre aktivitetsplikt til alle brukere av økonomisk sosialhjelp som er under 30 år. Tidligere var det mulig å stille vilkår om aktivitet, men det var opp til den enkelte ...
  • Alle til lags : Frivillighetssentralene i nærmiljøet 

   Lorentzen, Håkon Wergeland; Dugstad, Line (Research report, 2008)
   Politiske myndigheter ønsker at de norske frivillighetssentralene skal fungere som nærmiljøsentraler. Men hva ligger i en slik betegnelse, og i hvilken grad tilfredsstiller dagens sentraler normene for en slik sentral? I ...
  • Antisemittisme på nett og i sosiale medier i Norge: Kjennetegn, avsendere og motvirkning 

   Brekke, Jan-Paul; Beyer, Audun; Enjolras, Bernard (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
   De siste årene har det blitt større oppmerksomhet om antisemittisme og andre typer hatefulle ytringer på nett og i sosiale medier. Flere deltar nå i det offentlige ordskiftet, men samtidig kan flere bli utsatt for ...
  • Arbeidsmarkedet for akademikere 

   Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål; Torp, Hege (Research report, 2004)
   Andelen av alle sysselsatte med akademisk utdanning har økt med 60 prosent i løpet av de siste 10 årene. 27 prosent av økningen kan forklares ved endringer i næringsstrukturen, mens hele 73 prosent kan forklares ved økt ...
  • Atypisk arbeid i Norge, 1995–2018 : Omfang, arbeidstakervelferd og overgangsrater 

   Strøm, Marte; von Simson, Kristine (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2020)
   Denne rapporten studerer omfanget av og kvaliteten på atypisk arbeid i norsk økonomi i perioden 1995–2018. Tilknytningsformene vi undersøker, er selvstendig oppdragstakere, midlertidig ansatte og ansatte i vikarbyrå, med ...
  • Avtaleformer, lønnsvekst og lønnsspredning 

   Dale-Olsen, Harald; Strøm, Marte; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2018)
   I denne rapporten ser vi nærmere på utviklingen i avtaleformer, lønnsvekst og lønnsspredning gjennom en litteraturgjennomgang og gjennom å anvende data fra Norge i perioden 1997 til 2014. Vi anvender data fra Lønnsstatistikken, ...
  • Å høre barn i utlendingssaker 

   Lidén, Hilde; Rusten, Hilde; Aarset, Monica Five (Research report, 2008)
   Prinsippet om barnets rett til å uttale seg i saker som vedrører det og få synspunktene tillagt vekt er et av grunnprinsippene i FNs barnekonvensjon. Barn berøres av utlendingsmyndighetenes avgjørelser i et stort antall ...
  • Årsmelding 1999 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2000:1, Report, 2000)
  • Årsmelding 2000 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2001:1, Report, 2001)
  • Årsmelding 2001 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2002:1, Report, 2002)
  • Årsmelding 2002 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2003:1, Report, 2003)
  • Årsmelding 2003 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2004:1, Report, 2004)
  • Årsmelding 2004 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2005:1, Report, 2005)
  • Årsmelding 2005 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2006:1, Report, 2006)
  • Årsmelding 2006 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2007:1, Research report, 2007)
  • Årsmelding 2007 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2008:1, Report, 2008)
  • Årsmelding 2008 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2009:1, Report, 2009)
  • Årsmelding 2009 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2010:1, Report, 2010)
  • Årsmelding 2010 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Report, 2011)