Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGulbrandsen, Trygve Jens
dc.date.accessioned2016-05-12T08:46:05Z
dc.date.accessioned2017-04-24T08:45:56Z
dc.date.available2016-05-12T08:46:05Z
dc.date.available2017-04-24T08:45:56Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationRapport - Institutt for samfunnsforskning. 94 p. Institutt for samfunnsforskning, 2015
dc.identifier.isbn978-82-7763-484-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2440435
dc.description-
dc.description.abstractMyndighetene står overfor flere utfordringer i arbeidsmarkedspolitikken. I denne rapporten blir det diskutert om frivillige organisasjoner kan bidra til å løse disse utfordringene. Tre prosjekter i Røde Kors som har hatt som formål å hjelpe henholdsvis innvandrerkvinner og utsatte arbeidstakere, blir nærmere beskrevet. To av prosjektene er organisert innenfor rammen av Stella – Røde Kors kvinnesenter, en kafe som drives av frivillige og et mentorprogram. Begge deler er tilbud til innvandrerkvinner. Det tredje prosjektet omfatter praksisplasser i Tromsø Røde Kors for utsatte arbeidstakere. I rapporten vises det at innvandrerkvinnene i Stella har styrket sin kompetanse og tilegnet seg nye kvalifikasjoner. Deltakerne i praksisplassene har ervervet nye ferdigheter, styrket sine personlige ressurser og lært å håndtere sine psykososiale utfordringer bedre. De tre prosjektene illustrerer hvordan frivillige organisasjoner – som Røde Kors – i løsningen av sosiale utfordringer kan ha visse fortrinn framfor både kommersielle og offentlige aktører. De kan være særlig egnet til å skape tillit hos brukere. De kan identifisere behov hos grupper som står litt på siden av majoriteten og storsamfunnet. De kan utvikle innovative løsninger og tilbud, og de kan mobilisere ekstra ressurser og innsats for å hjelpe målgruppen.
dc.language.isonob
dc.titleFrivillighet som treningsarena for arbeidslivet
dc.typeResearch report
dc.date.updated2016-05-12T08:46:05Z
dc.identifier.cristin1355219


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel