Show simple item record

dc.contributor.authorBrekke, Jan-Paul
dc.date.accessioned2013-11-27T11:16:41Z
dc.date.accessioned2017-04-25T08:46:55Z
dc.date.available2013-11-27T11:16:41Z
dc.date.available2017-04-25T08:46:55Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationISF-rapport. 76 p. Institutt for samfunnsforskning, 2004
dc.identifier.isbn82-7763-198-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2440626
dc.description.abstractDet er to spørsmål som stilles i denne studien: Hvordan opplever asylsøkere ventetiden og hvilke konsek-venser har dette for senere integrasjon eller retur? Innenfor rammene av det Europeiske Sosialfondets (EU-fond) såkalte EQUAL-program settes søkelyset på konsekvensene av usikkerheten som preger denne perio-den for asylsøkerne. Studien er basert på fotografier som asylsøkerne selv tok for å beskrive sin situasjon og kvalitative intervjuer. Rapporten har med et appendix der fremgangsmåten beskrives og diskuteres. Asylsøkerne er valgt ut innenfor to såkalte utviklingspartnerskap. Dette var to forsøk på å utvikle nye metoder for å nytte ventetiden til å forberede asylsøkerne på både integrasjon og retur, noe som er er et uttalt mål i svensk flyktningpolitikk. I tillegg til å utvide forståelsen av venting som fenomen, søker studien å avdekke muligheter og hindringer for integrasjon og utvikling av asylsøkernes egenmakt. Studien viser hvordan politikkens doble målsetting spilte seg ut innenfor konteksten av de to Equalprosjektene. Resultatene viste at asylsøkerne ikke var forberedte på retur. De forholdt seg som om det ikke var et mulig utfall. Samtidig ble både deres og andres innsats for å sikre integrasjon dempet av deres status som asyl-søkere. Konsekvensen var at de ikke forberedte seg fullt ut for noen av de to mulige resultatene av søkerprosessen. Studien viser også at søkerne ikke var godt informert om utviklingen i sakene sine og skåret lavt på standard mentale helseindikatorer.
dc.language.isoeng
dc.titleWhile we are waiting : Uncertainty and empowerment among asylum-seekers in Sweden
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-11-27T11:16:41Z
dc.identifier.cristin1069942


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record