Show simple item record

dc.contributor.authorUlseth, Anne-Lene Bakken
dc.date.accessioned2013-12-18T15:03:30Z
dc.date.accessioned2017-04-26T11:31:22Z
dc.date.available2013-12-18T15:03:30Z
dc.date.available2017-04-26T11:31:22Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.citationISF-rapport. 64 p. Institutt for samfunnsforskning, 2003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2440917
dc.description.abstractDet har siden starten av 1990-tallet funnet sted en sterk vekst både av antall treningssentre og av antallet som trener ved disse tilbudene. Det har fra ulike hold blitt uttrykt bekymring for hvilke kon-sekvenser utviklingen vil ha for den frivillig organiserte idretten. Treningssentrenes befatning med barn, treningssentrenes innvirkning på dugnadsånden som dominerer den frivillig organiserte idretten, en eventuell flukt fra den frivillig organiserte til den kommersielt organiserte fysiske aktiviteten, og mulige helsemessige klasseskiller som følge av treningssentrenes høye treningsavgift, er noen av temaene som har skapt debatt gjennom media og innad i Norges Idrettsforbund. En sammenlikning av fysisk aktivitet drevet ved norske treningssentre og idrettslag har imidlertid ikke vært gjennomført på vitenskapelig måte, noe som har ført til spekulasjonsbaserte fremfor faktabaserte diskusjoner. Denne rapporten vil forhåpentligvis bidra med nødvendig kunnskap for fruktbare diskusjoner. Rapportens andre kapittel tar for seg treningssentrenes tilbud og drift, samt hvordan trenings-sentrene benyttes. I kapittel tre ser vi på hva som kjennetegner de som trener ved treningssentre og i idrettslag. Kapittel fire setter fokus på treningsenterkundenes erfaring med den frivillige idretten. I kapittel fem sammenlikner vi de to treningstilbudene i forhold til å være arenaer for sosial integrasjon. I avslutningskapittelet presenteres tre grupper som utgjør kjernen av sentrenes kundegrunnlag. De samme gruppene ser ut til ikke å få sine treningsbehov dekket gjennom den frivillige idretten. Økt tilgjengelighet, tilpasset aktivitetstilbud og bevare den frivillige idrettens egenart er muligheter for å gjøre idrettslaget attraktivt for flere.
dc.language.isonor
dc.titleTreningssentre og idrettslag : Konkurrerende eller supplerende tilbud?
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-12-18T15:03:31Z
dc.identifier.cristin1078799


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record