Show simple item record

dc.contributor.authorEggebø, Helga
dc.contributor.authorStubberud, Elisabeth
dc.date.accessioned2017-05-15T07:20:26Z
dc.date.available2017-05-15T07:20:26Z
dc.date.created2017-01-09T14:09:03Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-7763-529-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2442447
dc.description.abstractDe siste årene har hatefulle ytringer blitt aktualisert som et viktig demokratisk spørsmål på den offentlige og politiske dagsordenen. Likevel finnes det foreløpig lite forskningsbasert kunnskap om hatefulle ytringer i norsk sammenheng. Denne rapporten har som formål å samle, oppsummere og vurdere forskning som belyser sammenhengen mellom hatefulle ytringer og diskriminering, mobbing og vold på den ene siden, og forskning om konsekvenser for samfunnet og for de gruppene som er utsatt på den andre siden. Den kunnskapen som finnes avdekker at minoritetsgrupper, slik som etniske- og religiøse minoriteter, lesbiske, homofile, bifile og transpersoner og personer med nedsatt funksjonsevne, er mer utsatt for negative og krenkende ytringer enn befolkningen ellers. Hatefulle ytringer og hatkriminalitet har også alvorlige negative konsekvenser for dem som utsettes. Det kan være snakk om psykiske plager og at friheten til å ferdes og ytre seg i det offentlige rommet begrenses. Frykt og tilbaketrekning fra offentligheten rammer ikke bare dem som selv utsettes for hatefulle ytringer, men også andre som tilhører same minoritetsgruppe. I sin ytterste konsekvens kan hatefulle ytringer motivere til og legitimere vold. For å få et dekkende bilde av hva hatefulle ytringer er, hvem som rammes, hvordan det oppleves og hva som kan gjøres for å forhindre og forebygge slike former for diskriminering, er det nødvending med en betydelig forskningsinnsats. Denne rapporten inngår i en serie på tre delrapporter om hatefulle ytringer. De to andre rapportene i serien er: Hatefulle ytringer. Delrapport 1: Forskning på art og omfang. Hatefulle ytringer. Delrapport 3: Grenseoppgangen mellom ytringsfrihet og strafferettslig vern mot hatefulle ytringer.
dc.description.abstractHate speech. Report 2: Research on hate and discrimination.
dc.language.isomis
dc.publisherInstitutt for samfunnsforskning
dc.relation.ispartofRapport - Institutt for samfunnsforskning
dc.relation.ispartofseriesRapport - Institutt for samfunnsforskning
dc.subjectHatkriminalitet
dc.subjectHate crime
dc.subjectHatefulle ytringer
dc.subjectHate speech
dc.subjectDiskriminering
dc.subjectDiscrimination
dc.subjectKonsekvenser
dc.subjectConsequences
dc.titleHatefulle ytringer. Delrapport 2: Forskning på hat og diskriminering
dc.title.alternativeHate speech. Report 2: Research on hate and discrimination.
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.subject.nsiVDP::Sosiologi: 220
dc.subject.nsiVDP::Sociology: 220
dc.source.pagenumber55
dc.source.issue2016:15
dc.identifier.cristin1423470
dc.relation.projectBarne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir): 10168
cristin.unitcode7437,0,0,0
cristin.unitnameInstitutt for samfunnsforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record