Show simple item record

dc.contributor.authorHardoy, Ines
dc.contributor.authorRøed, Knut
dc.contributor.authorvon Simson, Kristine
dc.contributor.authorZhang, Tao
dc.date.accessioned2017-05-16T07:52:50Z
dc.date.available2017-05-16T07:52:50Z
dc.date.created2017-01-10T13:58:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-7763-525-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2442577
dc.description.abstractHovedformålet med denne studien har vært å kartlegge og systematisere det som finnes av forskning i Nord-Europa om effekter av innsats for å hjelpe ungdom å få et fotfeste i arbeidsmarkedet – ungdom som av ulike grunner befinner seg i utkanten av arbeidsmarkedet, eller som står i risikosonen for å havne utenfor for eksempel grunnet manglende utdanning. Målgruppen vår er ungdom opp til 30-årsalderen. I tillegg til de fem nordiske landene inkluderer vi Tyskland, Storbritannia og Nederland. Alle disse landene har iverksatt ulike typer aktiviseringstiltak innrettet mot å hindre at ungdom faller ut av de sentrale samfunnsarenaene knyttet til arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner. Institusjonelle forhold og offentlig politikk som ligger til grunn for arbeidsmarkedsregulering og utdannings-/yrkesopplæringssystemer, men også velferdsordninger og aktiveringsstrategier, spiller en viktig rolle for å tilrettelegge – men også hindre – ungdoms inntreden på arbeidsmarkedet og de første yrkesaktive årene. Vi avdekker likheter og forskjeller mellom de ulike landene. Dette vil danne et bakteppe for meta-analysen som sammenstiller evalueringsstudier fra utvalgte land slik at vi kan danne oss en bredere forståelse av hvorvidt ulike tiltak som er rettet mot ungdom, har virket etter hensikten på tvers av land og studier. I alt inngår om lag 425 effektestimater fra 44 forskjellige forskningsarbeider i meta-analysen. Våre konklusjoner bekrefter at opplæringstiltak og lønnstilskudd gir opphav til mer positive effektestimater enn arbeidspraksis og sysselsettingstiltak i offentlig sektor. Det er også verdt å merke seg at effektestimatene tenderer til å bli mer positive over tid, hvilket kan tyde på at det finner sted en læreprosess der tiltakene blir gradvis mer effektive.
dc.description.abstractA comparative analysis of the effect of policies to improve the labour market prospects of at-risk youth in North European countries
dc.language.isonob
dc.publisherInstitutt for samfunnsforskning
dc.relation.ispartofRapport - Institutt for samfunnsforskning
dc.relation.ispartofseriesRapport - Institutt for samfunnsforskning
dc.subjectNordiske land
dc.subjectNordic countries
dc.subjectEffektevaluering
dc.subjectProgram evaluation
dc.subjectUngdom
dc.subjectYouth
dc.subjectArbeidsmarkedspolitikk
dc.subjectLabour market policy
dc.titleEn komparativ analyse av effekter av innsats for å inkludere utsatte unge i arbeid i Norden
dc.title.alternativeA comparative analysis of the effect of policies to improve the labour market prospects of at-risk youth in North European countries
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200
dc.subject.nsiVDP::Social sciences: 200
dc.source.pagenumber103
dc.source.issue2016:13
dc.identifier.cristin1424288
dc.relation.projectArbeids- og sosialdepartementet: 10065
cristin.unitcode7437,0,0,0
cristin.unitnameInstitutt for samfunnsforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record