Show simple item record

dc.contributor.authorEriksen, Ingunn Marie
dc.contributor.authorFrøyland, Lars Roar
dc.date.accessioned2017-05-19T05:31:48Z
dc.date.available2017-05-19T05:31:48Z
dc.date.created2017-01-30T13:13:20Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-7763-551-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2442812
dc.description.abstractI denne rapporten undersøkes unges deltagelse i organiserte frivillige fritidsaktiviteter i de tre drabantbyene Veitvet i Oslo, Fjell i Drammen og Saupstad i Trondheim. Basert på data fra ungdataundersøkelsene og intervjuer med lokale aktører, har vi undersøkt omfanget av unges deltakelse, og hvordan organisasjoner og lokale myndigheter arbeider for å rekruttere ungdommer til ulike fritidsaktiviteter i flerkulturelle boområder. Studien er en oppfølging av rapporten Rekruttering av barn og unge til frivillige organisasjoner – Barrierer, tiltak og institusjonelt samarbeid (Ødegård, Steen-Johnsen og Ravneberg, 2012). Studien viser at organisasjonsdeltagelsen i de tre lokalsamfunnene ligger noe lavere enn landsgjennomsnittet. Særlig gjelder dette minoritetsungdoms generelt, og minoritetsjenter spesielt. Det er idretten som dominerer i alle tre lokalsamfunn.Fritidsklubbene er mer populære i de tre lokalsamfunnene enn de er i de respektive byene de befinner seg. Moskeer og bibliotek fremstår også som viktige arenaer for sosialisering og aktivitet. Når det gjelder arbeidet for å rekruttere og beholde ungdommer, finner vi en større grad av bevissthet om virkemidler og barrierer enn tidligere hos lokale aktører. For det første om at aktiviteter må koste lite eller ingenting og at informasjon må tilrettelegges. For det andre om at minoritetsforeldre også må inkluderes for at barna – særlig jenter – skal rekrutteres. For det tredje er det en økt bevissthet om betydningen av nettverksbygging, særskilt innenfor tradisjonelle organisasjoner, fritidsklubber, idretten og biblioteket. Nettverksbygging mellom tradisjonelle organisasjoner og innvandrerorganisasjoner er i mindre grad utviklet.
dc.language.isonob
dc.publisherSenter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.relation.ispartofRapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.relation.urihttp://www.sivilsamfunn.no/Ressurser/Publikasjoner/Rapporter/2017/2017-1
dc.titleLevende drabantbyer : Ungdoms deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter i flerkulturelle lokalsamfunn
dc.typeResearch report
dc.source.pagenumber96
dc.source.issue2017-1
dc.identifier.cristin1441333
cristin.unitcode7437,0,0,0
cristin.unitnameInstitutt for samfunnsforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record