Show simple item record

dc.contributor.authorLoga, Jill
dc.date.accessioned2017-06-08T07:25:35Z
dc.date.available2017-06-08T07:25:35Z
dc.date.created2012-12-11T14:01:14Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-7763-386-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2445369
dc.description.abstractRapporten presenterer en kunnskapsoversikt over forskning om trossamfunn, innvandring og integrasjon. Rapporten består først av en generell og teoretisk del med begrepsavklaring og en diskusjon av begrepsbruk i integrasjonsfeltet de senere år. Hoveddelen omhandler forskning som konkret belyser religion og trossamfunn som integrasjonsarena. Denne presentasjonen er organisert geografisk og delt inn i tre grupper: Nord-Amerikansk, Europeisk og Nordisk forskning. I den siste gruppen er det forskning fra Norge og Sverige som er vektlagt. En slik geografisk inndeling av forskningen understreker behovet for å se at organiseringen av religion, og trossamfunnenes rolle i sivilsamfunnets integrasjonsprosesser, varierer mellom ulike land og kulturer. Forskningen fra Nord-Amerika og Europa dekker et bredere tidsrom enn forskningen fra Norden, som kun gjelder perioden fra den moderne innvandringen. Rapporten konkluderer med at spørsmål om trossamfunnenes rolle som integrasjonsarenaer må omfatte en presisering av hva slags analysenivå det gjelder og hvor man ønsker å oppnå integrasjonen. Her skilles det mellom organisasjonsnivå, lokalsamfunnsnivå og nasjonalt (og transnasjonalt) nivå. Videre konkluderes det med at spørsmål om integrasjon også varierer mellom tre sentrale aspekt ved trossamfunnene: trosinnholdet, organisasjonsformen og grad av religiøsitet i trossamfunnets praksis. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Tros- og livssynsutvalget, og inngår som vedlegg i utvalgets utredning.
dc.language.isomis
dc.publisherSenter for forskning på civilsamfunn og frivillig sektor
dc.relation.ispartofRapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.titleTrossamfunn, innvandring, integrasjon : En kunnskapsoversikt
dc.typeResearch report
dc.source.pagenumber83
dc.source.issue2012-3
dc.identifier.cristin971286
cristin.unitcode7437,0,0,0
cristin.unitnameInstitutt for samfunnsforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record