Show simple item record

dc.contributor.editorSelle, Per
dc.contributor.editorStrømsnes, Kristin
dc.date.accessioned2017-06-08T07:28:59Z
dc.date.available2017-06-08T07:28:59Z
dc.date.created2012-10-17T09:43:51Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-7763-398-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2445370
dc.description.abstractRapporten handler om forholdet mellom staten og dei frivillige organisasjonane i Norge med særleg vekt på dei omfattande endringane vi har sett i statleg politikk overfor frivillig sektor dei siste 15-20 åra. Dei ulike kapitla ser på endringar i finansieringsordningar og rammevilkår for sektoren, organisatoriske endringar, og ikkje minst arbeidet med å utvikle ein meir heilskapleg politikk på området. Forutan eit kapittel som i detalj syner sjølve dei institusjonelle endringane dei seinare åra, finst her også eit kapittel som går lengre attende i tid og syner endringar i sjølve tenkinga om frivillig sektor innafor det offent-lege; eit kapittel som vurder om det som skjer på sentralt nivå får konsekvensar for kommunal frivillighetspo-litikk; og eit eige kapittel som tar føre seg i kva grad endringar i frivillighetspolitikken også har konsekvensar for stillinga til dei historisk viktige serviceproduserande organisasjonane innafor helse- og sosialfeltet. Her er også eit eige kapittel som ser nærare på ei av dei viktgaste institusjonelle endringane innafor frivillig sektor sjølv, nemleg overgangen frå Frisam til Frivillighet Norge. Rapporten peiker på at dei nokså omfattande endringsprosessane vi no ser skaper sentrale utfordringar for offentleg sektor, men ikkje minst for frivillig sektor sjølv.
dc.language.isomis
dc.publisherSenter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.relation.ispartofRapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.titleOrganisasjonene og det offentlige : Har vi fått en ny frivillighetspolitikk?
dc.typeResearch report
dc.source.pagenumber121
dc.source.issue2012-6
dc.identifier.cristin950982
cristin.unitcode7437,0,0,0
cristin.unitnameInstitutt for samfunnsforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record