Show simple item record

dc.contributor.authorGrødem, Anne Skevik
dc.contributor.authorOrupabo, Julia
dc.date.accessioned2017-11-15T11:49:48Z
dc.date.available2017-11-15T11:49:48Z
dc.date.created2015-05-06T10:16:09Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSøkelys på arbeidslivet. 2015, 32 (1-2), 41-60.
dc.identifier.issn1504-8004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2466410
dc.description.abstractGradering av sykmeldinger («deltidssykmeldinger») har de siste årene vært et viktig tiltak for å redusere sykefraværet i Norge. I denne artikkelen søker vi å problematisere antakelsen om at gradering av sykefravær i seg selv bidrar til lavere fraværsrater og mindre frafall fra arbeidslivet. Vi diskuterer de institusjonelle rammene rundt sykefraværet, med vekt på oppfølgingsregimet og reglene for overgang til arbeidsavklaringspenger. Datamaterialet er fokusgruppeintervjuer med Nav-ansatte. Vi påpeker at gradering medfører noen særlige risikoer, som overbelastning og risiko for at grunnleggende problemer i arbeidsforholdet underkommuniseres. Videre problematiserer vi tildelingskriteriene for arbeids-avklaringspenger, som kan skape rigiditet i siste fase av sykmeldingsperioden.
dc.language.isonob
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/spa/2015/01-02
dc.titleGradering av sykmeldinger - hvilke problemer løser det?
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.description.versionacceptedVersion
dc.source.pagenumber41-60
dc.source.volume32
dc.source.journalSøkelys på arbeidslivet
dc.source.issue1-2
dc.identifier.cristin1240738
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 199836
cristin.unitcode7437,0,0,0
cristin.unitnameInstitutt for samfunnsforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record