Show simple item record

dc.contributor.authorMastekaasa, Arne
dc.date.accessioned2018-06-15T06:57:15Z
dc.date.available2018-06-15T06:57:15Z
dc.date.created2000-11-17T09:06:00Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.isbn82-7763-150-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2501702
dc.description.abstractRapporten gir en evaluering av tiltak for å redusere sykefraværet i åtte statlige etater eller bedrifter i perioden 1998 til 1999. De åtte prosjektene ble alle finanisert av Sosial- og helsedepartementet. Det enkelte prosjekt ble gitt stor frihet, for eksempel med hensyn til utvalg av personer eller enheter som skulle delta, og når det gjaldt hvilke tiltak som skulle settes i verk. Tiltakene var rettet både mot det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet, men med hovedvekten på sistnevnte. Hvert prosjekt skulle evaluere sin egen virksomhet, og den eksterne evalueringen som presenteres her, bygger på disse prosjektspesifikke evalueringene. Resultatene tyder på at det har vært en viss bedring i de ansattes opplevelse av arbeidsmiljøet i de fleste prosjektenhetene. Det er imidlertid ikke noe som tyder på prosjektene har lykkes i å redusere sykefraværet.
dc.description.abstractFraværsforebygging i Staten: En evaluering av åtte sykefraværsprosjekter
dc.language.isonob
dc.publisherInstitutt for samfunnsforskning
dc.relation.ispartofRapport – Institutt for samfunnsforskning
dc.relation.ispartofseriesRapport – Institutt for samfunnsforskning
dc.titleFraværsforebygging i Staten: En evaluering av åtte sykefraværsprosjekter
dc.title.alternativeFraværsforebygging i Staten: En evaluering av åtte sykefraværsprosjekter
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber106
dc.source.issue2000:15
dc.identifier.cristin333785
cristin.unitcode7437,0,0,0
cristin.unitnameInstitutt for samfunnsforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record