Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEimhjellen, Ivar
dc.contributor.authorArnesen, Sveinung
dc.date.accessioned2018-08-14T06:26:29Z
dc.date.available2018-08-14T06:26:29Z
dc.date.created2018-08-13T15:27:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-7763-602-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2557785
dc.description.abstractI denne rapporten tar vi i bruk levekårsdataa SSB har om 1) innvandrarar og 2) befolkninga elles, for å undersøke deltaking og variasjon i frivillig arbeid. I begge desse datasetta er det inkludert spørsmål om engasjement i det norske frivilliglivet. Vi samanliknar innvandrarutvalet med befolkningsutvalet på sentrale variablar for frivillig engasjement, vi undersøker variasjonar knytt til vanlege bakgrunns-kjenneteikn som alder, kjønn, og utdanning etc., og i innvandringsspesifikke kjenneteikn som land-bakgrunn, butid, språkkompetanse og årsak til innvandring.
dc.description.abstract
dc.language.isonno
dc.publisherSenter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.relation.ispartofRapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.titleOrganisasjonsengasjement blant innvandrarar
dc.title.alternativeOrganisasjonsengasjement blant innvandrarar
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber55
dc.source.volume2018
dc.source.issue3
dc.identifier.cristin1601637
cristin.unitcode7437,0,0,0
cristin.unitnameInstitutt for samfunnsforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel