Show simple item record

dc.contributor.authorLochocki, Timo
dc.date.accessioned2019-03-20T13:24:27Z
dc.date.available2019-03-20T13:24:27Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-7763-341-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2590874
dc.description.abstractDenne rapporten omhandler trender, mønstre og årsaker til samfunnsengasjement blant yngre generasjoneri vestlige demokratier. Det er to grunner til at samfunnsengasjement blant yngre er av interesse: for det første er dette et viktig element i opprettholdelsen av et sterkt sivilsamfunn – og i forlengelsen av dette levedyktige demokratier. For det andre er det grunn til å anta at unge menneskers samfunnsengasjement gir en god pekepinn på den økonomiske helsetilstanden i fremtiden. Det forskes allerede på endringsmønstre i unge menneskers samfunnsengasjement i Norge og konsekvensene for det norske demokratiet. Denne rapporten supplerer dette arbeidet. Den undersøker ikke norske forhold spesielt, men presenterer komparativ teori og data som kan utfylle debatten og forskningen på dette området. Rapporten tar for seg en rekke emner. Disse inkluderer en konseptualisering av feltet, generelle trender i unges sivile engasjement, de mest fremtredende begrepene som brukes til å forklare disse trendene, unges motiver for engasjement, hvilke kontekstfaktorer som påvirker unges samfunnsengasjement, virkningen av sosioøkonomiske variabler og rollen organisasjoner spiller i unges samfunnsengasjement. Den siste delen oppsummerer temaene drøftet i rapporten og peker på mulige retninger for videre forskning.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherInstitutt for samfunnsforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal (CC BY 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.titleTrends, causes and patterns of young people's civic engagement in western democracies : a review of literaturenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber64 s.nb_NO
dc.rights.license


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal (CC BY 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal (CC BY 4.0)