Show simple item record

dc.contributor.authorSaglie, Jo
dc.contributor.authorChristensen, Dag Arne
dc.contributor.authorErvik, Rune
dc.contributor.authorHesstvedt, Stine
dc.contributor.authorSegaard, Signe Bock
dc.date.accessioned2022-03-14T11:15:23Z
dc.date.available2022-03-14T11:15:23Z
dc.date.created2022-02-03T08:36:51Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-7763-722-8
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2985037
dc.description.abstractEt formål med valgloven er at alle personer med stemmerett skal kunne stemme uavhengig av funksjonsevne. Selv om tilgjengeligheten og tilretteleggingen er god for velgerne i norske valg, kan enkelte oppleve at praktiske forhold gjør det vanskelig å bruke stemmeretten. Med det som utgangspunkt undersøker denne rapporten tilgjengeligheten for velgere med funksjonsnedsettelser i stortingsvalget 2021. Kommunene har ansvaret for at formålet i valgloven blir realisert i landets i overkant av 2800 valglokaler. Måten kommunene løser denne oppgaven på, er dermed avgjørende for tilretteleggingen i og utenfor valglokalene. Rapporten konsentreres om kommunenes arbeid med tilrettelegging for velgerne under forberedelsene til valget, og i hvilken grad de oppfyller kravene til tilgjengelighet og tilrettelegging i og rundt valglokalene. Datamaterialet består av tre kilder: en elektronisk spørreundersøkelse til alle landets kommuner, kvalitative intervjuer med valgansvarlige i ni kommuner, og faktiske observasjoner i 27 valglokaler fordelt på de sistnevnte ni kommunene. Med hensyn til valgforberedelsene viser analysen at kun et mindretall av kommunene involverer representanter for velgere med funksjonsnedsettelser når valget planlegges. Det gjelder med hensyn til valg av valglokaler og i utformingen av informasjonsmateriell. Med hensyn til selve stemmegivningen mener hele 90 prosent av kommunene at den aktuelle velgergruppen vil kunne avgi stemme i samtlige valglokaler i kommunen. Likevel viser observasjonene i valglokalene at det er rom for forbedring når det gjelder blant annet framkommelighet og merking/skilting. Avslutningsvis diskuterer rapporten enkelte konkrete forslag til hvordan tilretteleggingen kan forbedres ytterligere for velgere med funksjonsnedsettelser.
dc.description.abstractA key aim of the Election Act is to ensure that everyone eligible to vote can cast their vote regardless of disability. Although accessibility in Norwegian elections generally is good, there might be variation in availability for certain groups of voters, and some citizens might experience practical obstacles that create barriers against voting. This report analyzes the accessibility of voting for disabled persons in the parliamentary election of 2021. Norwegian municipalities are responsible for conducting elections in more than 2800 polling stations throughout the country. How the municipalities solve this task is decisive for ensuring that polling stations are accessible for everyone. This study therefore focuses on how the municipalities work to ensure accessibility when preparing the election, and to what extent they fulfill requirements of accessibility inside and outside the polling stations. We use data from three sources: an online survey of all Norwegian municipalities, qualitative interviews with local electoral administrators in nine municipalities, as well as factual observation of 27 polling stations in these nine municipalities. When preparing for the election, only a minority of the municipalities involves representatives for persons with disabilities in the planning of the election. This concerns both decisions on the selection of polling stations and the design of informational material. During the voting period, 90 percent of the municipalities report that voters with disabilities are able to cast their vote in all of their polling stations. However, our observations of selected polling stations reveal a potential for improvements, regarding both traversability and signposting. Finally, the report discusses concrete suggestions for further improvements to increase accessibility.
dc.language.isonob
dc.publisherInstitutt for samfunnsforskning
dc.relation.ispartofRapport – Institutt for samfunnsforskning
dc.relation.ispartofseriesRapport – Institutt for samfunnsforskning
dc.titleTilgjengelighet og tilrettelegging for funksjonshemmede ved stortingsvalget 2021
dc.title.alternativeAccessibility for disabled persons at the 2021 parliamentary election
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber80
dc.source.volumeRapport
dc.source.issue2022:2
dc.identifier.cristin1997236
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record