• Helse, medier og makt: Kommunikasjonsregimer i mediene 

      Thorbjørnsrud, Kjersti; Figenschou, Tine Ustad (Research report, 2021)
      Helse og sykdom angår oss alle og omtales i alle slags formater i nyhetsmedier og i sosiale medier. I de siste tiårene har den personlige erfaringen med sykdom vokst fram i helsejournalistikken. Legene, forskerne, ...