Show simple item record

dc.contributor.authorHalrynjo, Sigtona
dc.contributor.authorKitterød, Ragni Hege
dc.date.accessioned2023-10-30T09:51:05Z
dc.date.available2023-10-30T09:51:05Z
dc.date.created2023-10-27T10:24:29Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-7763-795-2
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3099357
dc.description.abstractDenne delrapporten undersøker likestillingskonsekvenser av koronapandemien blant ulike sosiodemografiske grupper i befolkningen og blant personer med ulike minoritetstilhørigheter. Rapporten undersøker særlig om fordelingen av ulønnet hus- og omsorgsarbeid er endret i mer eller mindre likestilt retning sammenlignet med før pandemien, og om eventuelle endringer har sammenheng med hjemmekontor under pandemien og med en mer eller mindre likestilt oppgavefordeling under pandemiperioden. I tillegg kartlegges opplevelsen av motivasjon, mening, mestring, press og belastning i jobb og dagligliv sammenlignet med før pandemien. Litteraturgjennomgangen i denne delrapporten viser at tidligere forskning fra flere land gir et ganske komplekst bilde av endringsmønstre i arbeidsdelingen hjemme, både under den første fasen med strenge smittevernrestriksjoner og i senere faser av pandemien. Alle studiene viser et mønster der kvinner, og særlig mødre, gjorde mest hjemme før pandemien, mens menn brukte mer tid på lønnet arbeid. Med utgangspunkt i tidstilgjengelighetsteori og teorien om relative ressurser har det vært ventet at nedstengning, permittering og hjemmekontor skulle føre til endring i arbeid – familietilpasninger i mer likestilt retning – i hvert fall i par der menn fikk mer tid hjemme og deltok mindre i lønnet arbeid. Studiene viser både tendenser til et mer likestilt mønster ved at menn involverte seg mer hjemme, men også til et mindre likestilt mønster ved at kvinner økte sin innsats enda mer enn menn. Mens studier fra den første fasen av pandemien, med nedstengning og strenge restriksjoner, ofte viser store endringer i arbeidsdelingen hjemme i mer eller mindre likestilt retning, har studier av senere faser funnet at arbeidsdelingen er tilbake på tidligere (førpandemisk) nivå. Flere studier viser også et høyere nivå av jobb–familiestress for kvinner under pandemien. Mens tidligere studier har sett på arbeidsdelingen hjemme blant par under én eller flere faser under pandemien, sammenligner denne delrapporten arbeidsdelingen før og etter pandemien. Les mer i rapporten.en_US
dc.description.abstractLikestilling hjemme og på jobb før og etter koronapandemienen_US
dc.description.abstractGender equality at home and at work before and after the COVID-19 pandemicen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherInstitutt for samfunnsforskningen_US
dc.relation.ispartofRapport – Institutt for samfunnsforskning
dc.relation.ispartofseriesRapport – Institutt for samfunnsforskning;
dc.titleLikestilling hjemme og på jobb før og etter koronapandemienen_US
dc.title.alternativeLikestilling hjemme og på jobb før og etter koronapandemienen_US
dc.title.alternativeGender equality at home and at work before and after the COVID-19 pandemicen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber170en_US
dc.source.issue2023:8en_US
dc.identifier.cristin2189095
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record