• Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi på helse- og omsorgsfeltet 

      Trætteberg, Håkon Dalby; Sivesind, Karl Henrik (Research report, 2015)
      Ideelle leverandører av helse- og omsorgstjenester er en viktig del av det offentlig finansierte helse- og omsorgsfeltet i Norge. Denne rapporten ser på hvilken merverdi som er spesiell for de ideelle og som dermed ikke ...