Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorChristensen, Dag Arne
dc.contributor.authorArnesen, Sveinung
dc.contributor.authorØdegård, Guro
dc.contributor.authorBergh, Johannes
dc.date.accessioned2013-11-19T13:14:25Z
dc.date.accessioned2013-11-22T04:07:40Z
dc.date.available2013-11-19T13:14:25Z
dc.date.available2013-11-22T04:07:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationISF-rapport. 117 p. Institutt for samfunnsforskning, 2013
dc.identifier.isbn978-82-7763-405-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177421
dc.description.abstractHvordan kan nivået på valgdeltagelsen i 2011 forklares? Hvordan kan vi forklare forskjeller i deltagelse mellom kommuner og mellom grupper av stemmeberettigede? Den internasjonale litteraturen spenner over et stort omfang av forklaringsfaktorer på deltagelse i politiske valg, og vi bruker manntalls- og registerdata for å undersøke hvilke av dem som var relevante for deltagelsen i kommunestyrevalget 2011. Forklaringene relaterer seg både til kjennetegn ved velgerne samt den valgkonteksten disse befinner seg i. Mens individforklaringene fokuserer på sosiale resurser og holdninger, retter kontekstforklaringene seg mot trekk ved selve valget og kjennetegn ved kommunene. Vårt utgangspunkt er å undersøke individuell valgdeltagelse med utgangspunkt i både individdata og kontekstdata på kommunenivå. Først analyseres de hver for seg, før nivåene kobles sammen i en flernivåanalyse. Manntalls- og registerdata som benyttes i analysen gjør oss i stand til å studere hvorvidt de stemmeberettigede faktisk deltok i valget. Vi slipper å bygge på velgernes erindringer om de har stemt eller ikke, samtidig som vi får bakgrunnsopplysninger fra et bredt sammensatt representativt utvalg av befolkningen. Videre ser vi nærmere på kommuner som avviker fra det statistiske mønsteret. Hva er forklaringene på det spesielt høye eller spesielt lave deltagelsesnivået i enkelte kommune.
dc.language.isonor
dc.titleValgdeltagelsen ved kommunestyrevalget 2011
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-11-19T13:14:26Z
dc.identifier.cristin1067125


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel