Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBarth, Erling
dc.contributor.authorHardoy, Ines
dc.contributor.authorSchøne, Pål
dc.contributor.authorØstbakken, Kjersti Misje
dc.date.accessioned2013-11-21T12:06:50Z
dc.date.accessioned2013-11-22T04:07:45Z
dc.date.available2013-11-21T12:06:50Z
dc.date.available2013-11-22T04:07:45Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationISF-rapport. 104 p. Institutt for samfunnsforskning, 2013
dc.identifier.isbn978-82-7763-423-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177425
dc.description.abstractAt kvinner tjener mindre enn menn er et gjennomgående funn. I denne rapporten studerer vi timelønnsutviklingen for kvinner og menn i perioden 2002-2011. Vi analyserer betydningen av kjønnssegregering på næring og yrke, betydningen av utdanningsnivå, sammenhengen mellom timelønn og alder, og vi analyserer sammenhengen mellom barn og timelønn separat for kvinner og menn. I tillegg analyserer vi inntektsforskjeller der vi også inkluderer personer som ikke er aktive på arbeidsmarkedet. Resultatene viser en svak tilnærming mellom kvinners og menns timelønn. Den ujusterte gjennomsnittlige timelønnsforskjellen har falt fra 14,2 prosent til 12,7 prosent i perioden 2002-2011. Når vi sammenligner kvinner og menn som jobber i samme yrke innen samme næring er lønnsgapet på 7,1 prosent i 2011. Dette viser at timelønnsforskjellen henger sammen med det kjønnssegregerte arbeidsmarkedet. Likevel eksisterer det et ikke ubetydelig lønnsgap, selv etter kontroll for detaljert næring og yrke. Timelønnsforskjellene mellom kvinner og menn vokser tidlig i karrieren for de yngste kohortene, mens vi ser en viss tilnærming mot slutten av karrieren for de eldste. Sammenhengen mellom barn og timelønn er generelt negativ for kvinner, mens den er positiv for menn. Over tid ser vi at den negative sammenhengen mellom timelønn og barn blir svakere. Inntektsanalysene våre viser at menn har mest kapitalinntekter som bidrar til økte inntektsforskjeller, kvinner har mest offentlige overføringer som bidrar til en reduksjon i forskjellene, mens skatt har en omfordelende effekt og gir mindre inntektsforskjeller. Vi finner også at når vi kontrollerer for forskjeller i utdanning og erfaring, er inntektsforskjellene større innen familie enn mellom tilfeldig valgte kvinner og menn, noe som indikerer en viss form for spesialisering innad i husholdningen.
dc.language.isonor
dc.titleLønnsforskjeller mellom kvinner og menn : Hva har skjedd på 2000-tallet?
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-11-21T12:06:51Z
dc.identifier.cristin1067889


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel