Show simple item record

dc.contributor.authorLorentzen, Håkon Wergeland
dc.date.accessioned2013-11-21T13:41:13Z
dc.date.accessioned2013-11-22T04:08:12Z
dc.date.available2013-11-21T13:41:13Z
dc.date.available2013-11-22T04:08:12Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationISF-rapport. 61 p. Institutt for samfunnsforskning, 2011
dc.identifier.isbn978-82-7763-372-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177453
dc.description.abstractRapporten inneholder en evaluering av tre tilskuddsordninger beregnet på frivillige, familie- og likestillingspolitiske organisasjoner, to driftstilskudd og ett aktivitetstilskudd i 2010. I alt 18 organisasjoner mottok driftstilskudd mens 15 fikk aktivitetsmidler. Et vilkår for driftstilskudd er at mottakerne skal ha familie- og likestillingsarbeid som sin kjernevirksomhet. En «streng» fortolkning av dette kriteriet tilsier at slike mål må være eksplisitt nevnt i organisasjonens statutter for å være innfridd. Gjennomgangen ovenfor viste at 7 av 15 mottakere av driftsstøtte over post 70 ikke tilfredsstilte dette kriteriet. Evalueringen viser at sammenslutninger med få medlemmer er mer avhengige av statlige driftsstøtte for sin eksistens enn store, som får mer fra kontingenter og kommersielle kilder. Evalueringen viser at i 2010 tilfredsstilte alle mottakere kravene for statlig driftsstøtte, og midlene ble brukt i samsvar med regelverket. Også andre aktivitetstilskudd enn frivillige organisasjoner (som stiftelser, nettverk og kommersielle eiere) fikk tilskudd. Med fokus på aktivitet ble mottakers eierform her av mindre interesse. Samtidig påvirket departementets prioriterte aktiviteter søknadenes innhold i liten grad. Denne rapporten foreligger kun digitalt
dc.language.isonor
dc.titleStatstilskudd til frivillige, familie- og likestillingspolitiske organisasjoner : En evaluering
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-11-21T13:41:13Z
dc.identifier.cristin1067968


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record