Show simple item record

dc.contributor.authorSeland, Idunn
dc.contributor.authorLidén, Hilde
dc.date.accessioned2013-11-21T13:54:49Z
dc.date.accessioned2013-11-22T04:08:16Z
dc.date.available2013-11-21T13:54:49Z
dc.date.available2013-11-22T04:08:16Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationISF-rapport. 116 p. Institutt for samfunnsforskning, 2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177459
dc.description.abstractRapporten er gjort på oppdrag av Justisdepartementet. Formålet med prosjektet var å skaffe kunnskap om aktivitetstilbudet til barn i asylmottak og hvordan aktivitetene finansieres og organiseres. Studien omfatter både enslige mindreårige asylsøkere og medfølgende asylsøkende barn, og ett funn er at det lokale tilbudet og engasjementet for å tilrettelegge for fritidstilbud er mindre overfor enslige mindreårige asylsøkere enn for barn i asylsøkende familier. Vi finner stor bredde i typer fritidsaktiviteter som mottaksbarn benytter seg av, selv om idrettsaktiviteter og friluftsliv dominerer. Lavterskeltilbud som mottakene står for er viktige tiltak i tillegg til ordinære fritidstilbud i lokalsamfunnet. En stor andel av mottaksbarna bruker tilbudene, de aller yngte barna og de eldste jentene deltar minst, ellers er det ikke så store forskjeller mellom aldersgruppene og mellom gutters og jenters deltakelse. Selv om mottakets ordinære driftsmidler utgjør det vesentligste økonomiske grunnlaget for fritidsaktiviteter, sikrer de øremerkede aktivitetsmidlene, som distribueres via UDI, til økt tilbud, særlig i ferier. Vi forslår bl.a. at det satses mer på aktiviteter og kurs som gir barn ferdigheter, som f.eks. språk, håndverk/teknologi og kommunikasjons- og uttrykksformer. Dette gjelder særlig ungdom, både de som bor på EMA-mottak og de med begrenset skoletilbud i ordinære mottak. Vi anbefaler dessuten å videreføre de øremerkede aktivitets-midlene, både som direkte støtte og som ”tiltmidler”, dvs. midler som formidles til organisasjoner og kultur-aktører og som er rettet mot å gi flere mottak et økt tilbud. Disse midlene mener vi må ivaretar kontinuitet i lag og organisasjoners tilbud til mottakene på lokalnivå, så vel som å gi prosjektstøtte til tidsavgrensede kurs/workshop eller formidlingstiltak. Rapporten er kun utgitt i digital utgave.
dc.language.isonor
dc.titleFritidsaktiviteter for barn på asylmottak
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-11-21T13:54:50Z
dc.identifier.cristin889491


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record