Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrekke, Jan-Paul
dc.contributor.authorSveaass, Nora
dc.contributor.authorVevstad, Vigdis
dc.date.accessioned2013-11-22T12:20:03Z
dc.date.accessioned2013-11-23T04:07:36Z
dc.date.available2013-11-22T12:20:03Z
dc.date.available2013-11-23T04:07:36Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationISF-rapport. 98 p. Institutt for Samfunnsforskning, 2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177487
dc.description.abstractEUs Mottaksdirektiv stiller krav til hvordan sårbare asylsøkere identifiseres og håndteres i medlemslandene. I denne studien ser vi på hvordan disse oppgave utføres i Norge og seks EU-land. Med utgangspunkt i en komparativ europeisk studie gis det eksempler fra lovgivning og praksis i de til sammen syv landene. Gjennomgangen viser at Norge ikke har en samlet helhetlig regulering av mottaksarbeidet på samme måte som medlemslandene. I stedet er arbeidet med asylsøkere i venteperioden regulert i en rekke skriv og retningslinjer. Den viser også at Norge ikke har en formalisert prosedyre for identifisering av sårbare personer med spesielle behov. I stedet behandles slike tilfeller når de oppdages. Dette kan true identifiseringen av sårbare individer, særlig i tilfeller der sårbarheten ikke er synlig. En fordel med det norske systemet er at det er en åpen dør til identifisering og oppfølging gjennom hele asylprosessen. Spesielle behov kan bli rapportert og fulgt opp med tiltak på hvilket som helt tidspunkt i prosessen. Et annet positivt aspekt er at det er individet selv som kan avgjøre om sårbarhet eller spesielle behov skal avdekkes og rapporteres. På denne måten er vedkommende i kontroll over potensielle stigma (slik som seksuell preferanse). Problemene som drøftes er knyttet til manglende systematikk når det gjelder identifisering, dokumentasjon og oppfølging, i særdeleshet når det gjelder mennesker som har vært utsatt for tortur, men også når det gjelder andre sårbare grupper og individer. Prosedyrens ad hoc karakter drøftes. Rapporten viser også til viktigheten av at det utvikles retningslinjer for innhenting av dokumentasjon knyttet til sårbarhet. Slik informasjon kan være avjgørende for asylsaken og for å sikre riktig oppfølging og behandling.
dc.language.isonor
dc.titleSårbare asylsøkere i Norge og EU : Identifisering, organisering og håndtering
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-11-22T12:20:03Z
dc.identifier.cristin898338


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel