Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSegaard, Signe Bock
dc.contributor.authorØdegård, Guro
dc.date.accessioned2013-11-22T12:56:06Z
dc.date.accessioned2013-11-23T04:08:30Z
dc.date.available2013-11-22T12:56:06Z
dc.date.available2013-11-23T04:08:30Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citation133 p. Institutt for samfunnsforskning, 2010
dc.identifier.isbn978-82-7763-305-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177515
dc.description.abstractDenne rapporten setter søkelys på noen av de IKT-tiltak som norske kommuner har iverksatt for å supplere, fornye eller støtte opp under det lokale samfunn generelt og det lokale demokratiet spesielt. Rapporten tar i sin utredning av lokaldemokrati og elektronisk demokrati (e-demokrati) utgangspunkt i konkrete prosjekter, og med referanser til faglitteraturen er målsettingen å gi økt forståelse av hva e-demokrati er - og hvilke metoder som understøtter lokalt e-demokrati. I tillegg drøftes strategier for utvikling og implementering av e-demokrati i en lokal kontekst. I rapporten betraktes lokale e-demokratiprosjekter både som et demokratipro-sjekt, et IKT-prosjekt og et organisatorisk prosjekt. Forskerne trekker også fram konkrete anbefalinger til kommuner og andre involverte aktører som ønsker å utvikle og implementere e-demokratiprosjekter. Et nøkkelord i den forbindelse er lokal forankring, hvilket både omfatter institusjonell forankring, teknologisk forankring og prosjektforankring. Dette handler først og fremst om å være bevisst på hvilke aspekter ved det lokale demokratiet aktørene ønsker å underbygge gjennom bruk av IKT. Utvikling av metoder knyttet til e-demokrati vil med all sannsynlighet øke i årene framover. Derfor gis det anbefalinger til sentrale myndigheter om å iverksette arbeidet med å samle informasjon og kunnskap fra e-demokratiprosjekter i kommune-Norge, slik at man fremfor å gjenta feil kan lære av hverandre og bygge på hverandres erfaringer. Dette arbeidet vil både kunne fungere som en kunnskapsbase så vel som en inspirasjonsbase.
dc.description.abstractThe aim of this report is to analyze and discuss how Norwegian municipalities have implemented and used new information and communication technology (ICT) to support, supply or renew the local community in general and the local democracy in particular. With reference to empirical projects and previously research, the report highlights what e-democracy is, and which methods that support local e-democracy. The report considers a local e-democracy project to ecompass sub-projects concerned with democracy, ICT and organizational structure. The report points out some central aspects of developing and implementing local e-democracy which municipalities as well as other involved actors should be aware of. A keyword is anchoring which refers both to institutional anchoring, technological anchoring and project anchoring. In addition, the report points out the necessity of being aware the democratic aspects which ICT is meant to support. Finally, the report recommends that the national government collects information and knowledge about local e-democracy projects in Norway. This will provide a foundation for experience-based learning, knowledge and inspiration.
dc.language.isonor
dc.relation.urihttp://www.samfunnsforskning.no/Publikasjoner/Rapporter/2010/2010-003
dc.titleMøte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati : Utredning og evaluering av seks e-demokratiprosjekter i norske kommuner
dc.title.alternativeKey words: Local democracy, e-democracy, e-methods, strategy, implementation
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-11-22T12:56:06Z
dc.identifier.cristin1057774


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel