Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrekke, Jan-Paul
dc.date.accessioned2013-11-27T10:36:01Z
dc.date.accessioned2013-11-28T04:07:10Z
dc.date.available2013-11-27T10:36:01Z
dc.date.available2013-11-28T04:07:10Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationISF-rapport. 52 p. Institutt for samfunnsforskning, 2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177539
dc.description.abstractemaet for denne studien er forholdet mellom nasjonal asylpolitikk og antall asylsøkere. Er det en sterk eller svak sammenheng? Dette er knyttet opp til spørsmålet om hvor stor kontroll landenes myndigheter har i asylpolitikken og i hvilken grad ankomsttallene styres av forhold utenfor landegrensene. En del av denne problematikken er konsekvensene av endringer i nabolandenes politikk – dvs. spørsmålet om byrdefordeling. I denne rapporten holdes fokus på de skandinaviske landene med vekt på det norske kontrollregimet. Denne forstudien har som mål å reise spørsmål og angi begynnende diskusjoner snarere enn å gi dyptgående analyser av problematikken. Empirien som ligger til grunn består av tilgjengelig statistikk fra de tre landene samt et knippe kvalitative intervjuer med sentralt plasserte tjenestemenn og kvinner. Rapporten inneholder en kommentert gjennomgang av det norske kontrollregimet og den lange listen med virkemidler som er til myndighetenes disposisjon i deres styring av ankomsttallene. Denne kontrasteres så med forholdene i nabolandene. Ved å se nærmere på to tilfeller der norske myndigheter ønsket å begrense tilstrømningen fra spesifikke områder kommer det frem at samme tiltak kan virke ulikt på forskjellige ankomstgrupper. Av andre funn trekkes det frem det konplekse forholdet mellom signal- og realpolitikk. Det pekes også på farene ved å drive en type negativ merkevarebygging for å gjøre landene lite attraktive for potensielle asylsøkere. Dette kan ha motarbeide andre sektorers ønske om en positiv profilering for å sikre for eksempel utenlandske investeringer, turisme eller muligheten for å spille en rolle i internasjonalt humanitært arbeid.
dc.language.isoeng
dc.titleThe struggle for control : The impact of national control policies on the arrival of asylum seekers to Scandinavia 1999 – 2004.
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-11-27T10:36:01Z
dc.identifier.cristin1069914


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel