Show simple item record

dc.contributor.authorBrekke, Jan-Paul
dc.date.accessioned2013-11-27T12:48:28Z
dc.date.accessioned2013-11-28T04:07:28Z
dc.date.available2013-11-27T12:48:28Z
dc.date.available2013-11-28T04:07:28Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.citationISF-rapport. 82 p. Institutt for samfunnsforskning, 2003
dc.identifier.isbn82-7763-177-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177573
dc.description.abstractKrever nye generasjoner en nytenkning i det etablerte idretts-Norge? Hvilke motsetninger kan man finne mellom de som styrer idretten i Norge og de som representerer «det nye»? Dette er under-liggende spørsmål i denne rapporten som tar for seg en prøveordning med såkalt direkte medlem-skap Norges snowboard forbund. I perioden 2000-2002 hadde man her dispensasjon fra regelen om at det bare er klubber som kan være medlem av særforbund i norsk idrett, og forbundet fikk anled-ning til å rekruttere enkeltpersoner direkte.En kort beskrivelse av forsøket med direkte medlemskap blir fulgt av mer utførlige analyser på to nivåer. På overflaten er det snakk om ulike syn på hvordan man best kan rekruttere nye medlem-mer til norsk idrett generelt og snowboard spesielt. Under dette avdekker denne studien en ster uenighet om hvordan idrett skal drives og styres. Snowboard som aktivitet og ordningen med direktemedlemmer utfordret de tradisjonelle verdiene i norsk idrett – frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Norges snowboard forbund befinner seg i et brytningfelt mellom Norges idretts for-bunds ønske om orden i rekkene og snowboarder-nes idealer om uavhengighet og selvstyre. I dette treffpunktet må de fungere som både buffer og oversetter mellom de to settene med aktører.Rapporten gir også en tallmessing presentasjon av hva ordningen betydde for rekruttering og opprettelsen av nye klubber. I løpet av forsøket doblet Snowboard forbundet antall medlemmer. Antall klubber økte også. Tallene viser også at snowboard appellerte til den gruppen der andre idretter har størst frafall. Den avsluttende delen av rapporten domineres av spørsmålet om vi nå ser nye typer fellesskap – og nye typer koplinger mellom individene og frivillige organisasjoner. Rapporten gir idretts-Norge en god anledning til å se hva som skjer når det etablerte møter det nye og verdigrunnlaget i idretten kommer frem i lyset. For frivillighet forskningen gir studien innspill til de som hevder at nye typer fellesskap vil ta plassen for de gamle.
dc.language.isonor
dc.titleUtenfor løypa? Forsøk med direkte medlemskap i Norges Snowboardforbund
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-11-27T12:48:29Z
dc.identifier.cristin1070043


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record