Show simple item record

dc.contributor.authorLorentzen, Håkon Wergeland
dc.contributor.authorKlausen, Jan Erling
dc.contributor.authorBerglund, Frode Viktor
dc.contributor.authorWaldahl, Ragnhild Holmen
dc.date.accessioned2013-11-26T12:24:54Z
dc.date.accessioned2013-11-27T04:07:20Z
dc.date.available2013-11-26T12:24:54Z
dc.date.available2013-11-27T04:07:20Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationISF-rapport. 117 p. Institutt for samfunnsforskning, 2007
dc.identifier.isbn978-82-7763-248-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177587
dc.description.abstractTema for rapporten er kommunal politikk og virkemiddelbruk overfor frivillige organisasjoner og aktiviteter. Analysen omfatter byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand og er tuftet på kommunal bruk av fire virkemidller overfor organisasjonene: -Kontante støtteordninger til organisasjonene. -Råd/utvalg som fremmer kommunikativ samhandling. -Midler til organisasjonenes infrastruktur. -Delegasjon av administrativ myndighet til organisasjonene.Undersøkelsen bygger på i alt 15 case-studier i de fem byene, tre i hver by, og disse er fordelt på gruppene unge, etniske minoriteter og eldre. Analysen viser at det er store variasjoner i hvordan de ulike virkemidlene benyttes. Ett og samme virkemiddel kan være ulikt utformet i de forskjellige byene. Bruken av virkemidler varierer også mellom sektorer. Vi fant at kontant støtte er det virkemidlet som hyppigst er i bruk. Kontant støtte brukes i individuelle avtaler mellom kommunen og organisasjonen og hvor kommunen støtter et stort antall mindre lag og foreninger. Råd og utvalg er en måte å samle bredere segment av befolkningen på, som eldre, yngre, innvandrere eller beboere i et område. Dette virkemidlet utformes på ulike måter, avhengig av om hensikten er å styrke kommunikasjonen med politikere og administrasjon, eller om poenget er å samle ulike sivile grupper. Frivillig infrastruktur får kommunale støtte gjennom midler til hus, lokaler, idrettsanlegg, sentre og lignende. Bruken av dette virkemidlet følger ikke noe systematisk mønster, verken i, eller mellom kommunene. Det er et hyppig brukt virkemiddel som gir mange organisasjoner betydelig, men skjult kommunal støtte.Bruk av organisasjonene for forvaltningsformål fant vi i enkelte, spredte tilfeller. Dette virkemidlet var i hovedsak knyttet til organisasjonenes ønsker om å forenkle egen saksbehandling.
dc.language.isonob
dc.titleFrivillighet i storby
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-11-26T12:24:54Z
dc.identifier.cristin913611


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record