Show simple item record

dc.contributor.authorSeippel, Ørnulf Nicolay
dc.date.accessioned2013-11-26T14:15:10Z
dc.date.accessioned2013-11-27T04:07:45Z
dc.date.available2013-11-26T14:15:10Z
dc.date.available2013-11-27T04:07:45Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationISF-rapport. 36 p. Institutt for samfunnsforskning, 2006
dc.identifier.isbn82-7763-226-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177589
dc.description.abstractFrivillig innsats er en forutsetning for driften av og aktiviteten i norske idrettslag. Denne undersøkelsen viser hvordan det står til med det frivillige arbeidet i Oslo-idretten. Rapporten viser for det første at sammensetningen av lag er forskjellig i Oslo og resten av landet: flere små lag og store lag i Oslo, og følgelig mindre mellomstore lag. Det er i gjennomsnitt 16 tillitsvalgte pr lag i Oslo, selv om det her med all sannsynlighet er en del overlapp av personer. En leder i et idrettslag sitter gjennomsnittlig 5 år, men så mange som 28 prosent har bare sittet ett år eller mindre, og noen få har sittet veldig lenge og trekker gjennomsnittet opp. Det er flere lag i Oslo (74%) enn i landet for øvrig (66%) der alt arbeidet gjøres av frivillige. Motsatt er det også flere lag i Oslo (7%) enn i landet for øvrig (4%) der en betydelig andel av arbeidet ikke gjøres av frivillige. Det legges ned 96 timer frivillig arbeid i et gjennomsnittlig idrettslag i Oslo i en gjennomsnittlig uke, noe som tilsvarer godt over 3 millioner timer i året og nesten 1775 årsverk. De viktigste arbeidsoppgavene for de frivillige er «støtteapparat» (31%), «trening og instruksjon» (29%) og «administrasjon» (15%). Av frivillig innsats som er knyttet til mer enkeltstående prosjekter, er det tre typer som dominerer: (1) idrettsarrangementer (konkurranser, idrettskoler, treningsopplegg), (2) lotterier, salg og loppemarkeder og (3) jobb eller oppdrag utført for betaling (flytting,kataloger og lignende). Omtrent 70 % av lagene har vært med på slike arrangementer, og i gjennomsnitt har hvert lag deltatt i 3 slike arrangementer og brukt litt over 700 timer på denne typen frivillig arbeid. Dette tilsvarer 475000 timer i året og utgjør nesten 275 årsverk. 24 % av lagene har folk ansatt («til daglig») og det legges ned 1,5 timer betalt arbeid pr uke pr lag. Samlet ble det lagt ned nesten 3,5 millioner timer frivillig arbeid i Oslo-idretten i 2005, noe som tilsvarer 2000 årsverk som igjen har en verdi på over 690 millioner kroner.
dc.language.isonor
dc.titleFrivillig innsats i Oslo-idretten
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-11-26T14:15:10Z
dc.identifier.cristin1069602


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record