Show simple item record

dc.contributor.authorØstbakken, Kjersti Misje
dc.contributor.authorSchøne, Pål
dc.date.accessioned2013-11-26T12:49:33Z
dc.date.accessioned2013-11-27T04:07:26Z
dc.date.available2013-11-26T12:49:33Z
dc.date.available2013-11-27T04:07:26Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationISF-rapport. 85 p. Institutt for samfunnsforskning, 2007
dc.identifier.isbn978-82-7763-245-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177597
dc.description.abstractEn viktig del av kvinners kamp om likestilling har vært kampen for likelønn. Timelønnsforskjellene er redusert i løpet av de siste 30 årene, men det gjenværende lønnsgapet synes vanskelig å lukke. Dette lønnsgapet har mange årsaker og har vært utførlig studert både i Norge og internasjonalt. I denne rapporten har vi studert hvilken betyd-ning den norske forhandlingsmodellen har hatt på lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Den norske forhandlingsmodellen bygger generelt på at lønnsveksten må tilpasses hva konkurranseutsatt sektor kan tåle over tid. Derfor forhandler konkurranseutsatt sektor først og setter rammen for lønnsveksten i de øvrige avtaleområdene. Denne forhandlingsmodellen er gjerne kalt frontfagsmodellen. I våre undersøkelser har vi sett på utviklingen i lønnsgapet mellom og innad forhandlingsområder. Vi finner at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er størst i områdene hvor rammen fra frontfaget er mindre retningsgiven-de enn i andre områder. Kvinner og menn er ulikt fordelt innen forhandlingsområdene og ca 15 % av lønnsgapet i 2004 kan forklares av dette.Sentrale tillegg har liten betydning for å forklare lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i 1997- 2004. Dette kan enten skyldes forholdsvis nøytrale tillegg som ikke påvirker de relative lønningene mellom kvinner og menn, eller at de sentrale tilleggene er for små til å bety noe for lønnsforskjellene mellom kjønn.I analysene basert på ABU 2003 finner vi at forhandlingsområder med sentrale avtaler kombinert med lokale for-handlinger har lavest brutto timelønnsforskjell mellom kvinner og menn. Når vi kontrollerer for en rekke individuelle kjennetegn finner vi at netto timelønnsforskjell er lavest for lønnstakere som arbeider i bedrifter med sentrale og lokale avtaler og lønnstakere i bedrifter med kun lokale avtaler. Lønnstakere i bedrifter med kun individuelle for-handlinger opplever høyest timelønnsforskjell mellom kvinner og menn.
dc.language.isonor
dc.titleDen norske forhandlingsmodellen i et likelønnsperspektiv
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-11-26T12:49:34Z
dc.identifier.cristin1069510


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record