Show simple item record

dc.contributor.authorHardoy, Ines
dc.contributor.authorSchøne, Pål
dc.date.accessioned2013-11-26T13:07:49Z
dc.date.accessioned2013-11-27T04:07:30Z
dc.date.available2013-11-26T13:07:49Z
dc.date.available2013-11-27T04:07:30Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationISF-rapport. 62 p. Institutt for samfunnsforskning, 2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177607
dc.description.abstractMenn har høyere timelønn enn kvinner, det er et gjennomgående funn i nærmest alle analyser av lønnsforskjeller, nasjonalt og internasjonalt. De empiriske analysene har tradisjonelt fokusert på tre hovedkilder til lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: Kjønnsforskjeller i personkapital, betydningen av diskriminering og betydningen av kjønnsforskjeller i forpliktelser i hjemmesfæren i hovedsak knyttet til omsorgsforpliktelser for små barn. I denne rapporten har vi fokusert på betydningen av den siste kilden; målt ved sammenhengen mellom barn og timelønn for kvinner og menn. Resultatene viser at barn forklarer relativt mye av timelønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Omtrent 40 prosent av timelønnsforskjellene mellom heltidsansatte kvinner og menn i privat sektor i aldersgruppen 20- 45 år skyldes barn. Betydningen av barn er mindre i offentlig sektor. Et annet viktig spørsmål er om kvinner med barn tar igjen kvinner uten barn over tid, det vil si om lønnsgapet mellom kvinner med og uten barn reduseres over karriereløpet. Våre analyser indikerer at lønnsgapet reduseres over tid. Dette er positivt i et likelønnsperspektiv mellom kvinner med og uten barn. Det betyr i så fall at lønngapet mellom kvinner med og uten barn er et forbigående fenomen, og at dette gapet blir markert mindre når kvinner med barn er ferdig med småbarnsfasen. Til slutt gjennomfører vi en analyse hvor vi forsøker å korrigere for at kvinner med barn har flere og lengre fravær fra arbeidsmarkedet. Dette gjør vi ved å korrigere målet på potensiell yrkeserfaring. Etter dette finner vi at den negative sammenhengen mellom barn og timelønn for kvinner reduseres markert. Dette resultatet indikerer at en stor del av lønnsgapet mellom kvinner med og uten barn skyldes reduksjon av personkapital i perioder utenfor arbeidsmarkedet.
dc.language.isonor
dc.titleLønnsforskjeller mellom kvinner og menn : Hvor mye betyr barn?
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-11-26T13:07:50Z
dc.identifier.cristin1069534


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record