• Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet fra 1980 til 2013 

   Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik; Gulbrandsen, Trygve Jens (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2016)
   I denne rapporten presenteres analyser av endringer i frivillig sektor i Norge fra 1980 til 2013, basert på et omfattende datamateriale om lokale og nasjonale frivillige organisasjoner og befolkningens frivillige innsats. ...
  • Frivillige organisasjoner i en ny tid : Utfordringer og endringsprosesser 

   Gulbrandsen, Trygve Jens; Ødegård, Guro (Research report, 2011)
   Frivillige og sivile organisasjoner i Norge har i løpet av de siste tiårene opplevd en rekke endringer i sine rammebetingelser. Flere av de landsomfattende frivillige organisasjonene har opplevd nedgang i antallet medlemmer, ...
  • Nasjonale organisasjoner : En første oversikt 

   Gulbrandsen, Trygve Jens; Sivesind, Karl Henrik (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2013)
   I rapporten presenteres data som foreløpig har innkommet fra en spørreundersøkelse rettet mot nasjonale frivillige organisasjoner, gjennomført av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor våren og sommeren ...
  • Tilpasninger til endringer i økonomiske rammevilkår 

   Gulbrandsen, Trygve Jens (Research report, 2012)
   I løpet av de siste ti-femten årene har det funnet sted en rekke vesentlige endringer i de økonomiske rammevilkårene til frivillige og sivile organisasjoner i Norge. Mange av de viktigste endringene er resultater av den ...