Show simple item record

dc.contributor.authorWollebæk, Dag
dc.date.accessioned2013-12-03T10:19:07Z
dc.date.accessioned2013-12-04T04:08:35Z
dc.date.available2013-12-03T10:19:07Z
dc.date.available2013-12-04T04:08:35Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationRapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, 2013
dc.identifier.isbn978-82-7763-419-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177648
dc.description.abstractPutnam og Campbell hevder i boka American Grace (2010) at religiøst aktive amerikanere er mer tillitsfulle og mer engasjerte borgere enn ikke-troende. Hovedmekanismen er deltakelse i religiøst baserte nettverk, som skal ha en sterkere «moralsk ladning» enn andre typer sosiale nettverk. Rapporten utforsker gyldigheten til dette resonnementet utenfor USA med utgangspunkt i surveydata. I Europa er sterkt religiøse samfunn preget av lavere tillit. Dette taler mot at religiøsitet er en forutsetning for tillitsfulle samfunn. Med noen unntak, samvarierer religiøs tro i begrenset grad med tillit og frivillig innsats, både i Norge og Europa. Aktiv religiøs deltakelse og religiøse sosiale nettverk hadde liten sammenheng med tillit. Slike nettverk øker sannsynligheten for å delta i andre typer frivillig innsats, men ikke i større grad enn annen organisasjonsaktivitet og organisasjonsnettverk. Rapporten reanalyserer også Putnam og Campbells funn for USAs del. Disse analysene peker i retning av en positiv sammenheng mellom religiøs deltakelse og tillit til trosfeller, men negativ sammenheng med generalisert tillit. Religiøst baserte sosiale nettverk øker sannsynligheten for annet frivillig arbeid, men i mindre grad enn sosiale nettverk i sin alminnelighet.
dc.language.isonor
dc.titleReligion og sosial kapital : Hva viser internasjonale spørreundersøkelser?
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-12-03T10:19:07Z
dc.identifier.cristin1071970
cristin.fulltext
cristin.fulltext


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record